Menu
Kris Peeters: “EU moet menselijke en economische gevolgen van coronamaatregelen inperken”

Kris Peeters: “EU moet menselijke en economische gevolgen van coronamaatregelen inperken”

Economie Ondernemen

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn niet te onderschatten. Daarom pleit Europees parlementslid Kris Peeters voor meer noodmaatregelen.

Kris Peeters: “Onze mensen en onze economie kreunen onder de coronacrisis en dat vraagt om een gecoördineerde aanpak vanuit de EU. De huidige maatregelen om het virus in te dijken, zorgen ervoor dat veel bedrijven moeilijke tijden kennen. Bovendien hebben een aantal Europese lidstaten besloten om hun grenzen te sluiten en zijn er in meerdere landen ook reisbeperkingen. De kilometerslange files van vrachtwagens aan de landsgrenzen, de gestrande reizigers en vertraagde medische leveringen zijn slechts enkele voorbeelden hiervan.”

Daarom vraagt Kris Peeters samen met andere parlementsleden vanuit de commissie Interne Markt (IMCO) in een brief aan Ursula von der Leyen en de commissie om dringend meer maatregelen te nemen die de economische gevolgen van de coronacrisis aanpakken: “We moeten economische stabiliteit garanderen door voldoende steun, alsook de medische voorraden vergroten en het transport ervan op geen enkele manier verhinderen.”

Op donderdag 26 maart is er een plenaire sessie gepland om spoedmaatregelen goed te keuren. Daar zal Kris Peeters de economische belangen ter harte nemen en pleiten voor meer initiatieven. “Het is noodzakelijk dat er extra steunmaatregelen komen voor bedrijven, vooral voor kmo’s en zelfstandigen. Maar ook voor werknemers moeten er steunmaatregelen komen. Deze maatregelen moeten proportioneel zijn en mogen het level playing field niet ondermijnen. Verder is het ook belangrijk dat er richtlijnen komen voor een geharmoniseerde procedure bij grenscontroles en dat er geen bijkomende administratieve lasten worden opgelegd bij het transport van goederen.”

Ondertussen werden er door Europa een aantal initiatieven genomen zoals:

- opzetten van een ‘Corona Response Investment Initiative’ (CRII) ten belope van 37 miljard euro

- uitbreiding van het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds naar gezondheidscrisissen

- voldoende liquiditeit voor kmo’s voorzien

- versoepeling van de Europese regels inzake staatssteun

- initiatief van de EIB Groep om voor 10 miljard euro te investeren in KMO’s en midcaps

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters