Menu
Kris Peeters: “Wie jobs wil redden, stelt Brexit uit”

Kris Peeters: “Wie jobs wil redden, stelt Brexit uit”

Economie Brexit

Europees Parlementslid Kris Peeters wil een harde Brexit vermijden en roept de Britten op om de overgangsperiode te verlengen. Kris Peeters presenteert op donderdag 2 april zijn aanbevelingen voor een nieuw EU-VK-akkoord over de interne markt in het Europees Parlement. “Wie jobs wil redden, stelt de Brexit uit,” concludeert Kris Peeters na zijn uiteenzetting. Momenteel zijn de onderhandelingen voor een nieuw akkoord opgeschort door de COVID-19-pandemie. Hiermee dreigt op 31 december opnieuw een harde Brexit, wat een bijkomend verlies van 48.000 banen in ons land zal betekenen.

“Noch de implementatie van het scheidingsakkoord, noch het nieuwe EU-VK-akkoord maken goede vorderingen,” zegt Kris Peeters, ”De opschorting door de COVID19-pandemie zal leiden tot een harde Brexit met veel jobverlies. Wie jobs wil redden stelt de Brexit uit.” Kris Peeters benadrukt in zijn tekst ook dat het scheidingsakkoord tussen het VK en de EU dient gerespecteerd te worden. Echter bleek uit eerdere gesprekken deze week dat de Britten nog geen gedetailleerd tijdschema hebben om hun douanecontroles tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland te regelen. “Voor het Verenigd Koninkrijk wordt het nu cruciaal dat het zijn plannen voor de uitvoering van het Ierland/Noord-Ierland-Protocol uit de doeken doet,” stelt Kris Peeters vast, ”Ik zie te veel losse ideeën aan Britse kant om te geloven dat dit snel zal geregeld worden.”

Tijdens de presentatie van zijn ontwerptekst benadrukte Peeters ook dat een nieuw EU-VK-akkoord er maar kan komen als de Britten alle afgesproken spelregels kunnen garanderen. “Er moet een duidelijk level-playing field zijn tussen de Europese en Britse bedrijven,” stelt Kris Peeters, ”Echter merk ik ook hier weinig vooruitgang over garanties aan Britse zijde. De combinatie van de economische impact van de corona-crisis en een harde Brexit moeten we simpelweg vermijden.”

Voordat het coronavirus Europa zwaar trof, hadden Britse en EU-onderhandelaars slechts drie en een halve dag van formele gesprekken afgerond. Een tweede ronde die eerder in maart in Londen zou plaatsvinden, werd geschrapt. De Britten kunnen nog tot eind juni een verlenging van de transitieperiode aanvragen. De EU heeft altijd opengestaan voor een dergelijke uitbreiding.

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters