Menu
Kris Peeters

Transparantie

De uitgaven die de Parlementsleden met deze algemene onkostenvergoeding mogen doen zijn vastgelegd in een beslissing van het Bureau van het Parlement (2 juli 2018).

De algemene onkostenvergoeding mag o.m. gebruikt worden voor de volgende uitgaven:

  • kosten voor de inrichting van kantoren (huur, meubilair, IT-apparatuur)
  • telefoonabonnementen
  • kosten voor het hosten van websites of domeinnamen
  • kantoorbenodigdheden, papier en materiaal
  • kosten voor grafisch ontwerp, opmaak, druk, publicatie of distributie van drukwerk of publicatiemateriaal
  • aankoop van abonnementen op boeken, tijdschriften, dagbladen en elektronische nieuwsbrieven
  • representatiekosten zoals reis-, hotel- en restaurantkosten gemaakt door uitgenodigde gasten van het lid in het kader van de uitoefening van zijn/haar mandaat
  • kosten voor de organisatie van evenementen, conferenties en seminaries
  • administratiekosten zoals boekhoudkosten

We willen graag maximale transparantie bieden over deze uitgaven. Zo wordt de vergoeding voor de algemene onkosten door het Parlement op een aparte rekening overgeschreven en de bewijsstukken voor de uitgaven worden nauwkeurig bijgehouden. 

Een externe boekhouder zorgt per trimester voor een duidelijk overzicht. 

© 2024 Kris Peeters