Menu
Kris Peeters: 2.12 miljard extra om Europese KMO’s te ondersteunen

Kris Peeters: 2.12 miljard extra om Europese KMO’s te ondersteunen

Economie Ondernemen

Vandaag heeft de Commissie voor Interne Markt en Consumentenbescherming haar rapport goedgekeurd over het ontwerpbudget voor de eengemaakte markt, periode 2021 - 2027. Kris Peeters, lid van deze Commissie, vraagt samen met het Europees parlement 2.12 miljard extra middelen voor de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). 

Kris Peeters: ‘KMO’s zijn de ruggengraat van onze Europese economie. Daarom vragen we om de middelen ter ondersteuning van KMO’s te verdrievoudigen. Zo zullen we onze KMO’s extra begeleiden in het kader van duurzaamheid, digitalisering en internationalisering.’

Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) zijn de ruggengraat van de Europese Economie. Zo geneerden de Europese KMO’s in 2017 meer dan 4000 miljard euro aan toegevoegde waarde en hadden zij meer dan 94,8 miljoen mensen in dienst. KMO’s zijn daarmee goed voor 66,4% van de totale werkgelegenheid en 56,8% van de totale toegevoegde waarde. In de Belgische economie spelen KMO’s een nog grotere rol, zij zorgen voor maar liefst 69,3% van de werkgelegenheid en 62,4% van de toegevoegde waarde.

Europese KMO’s hebben ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het herstel en de daaropvolgende expansie van de Europese economie. Zij waren goed voor 47% van de totale stijging van de totale toegevoegde waarde die tussen 2008 en 2017 werd gegenereerd, en voor 52% van de cumulatieve toename van de werkgelegenheid.

Om KMO’s te ondersteunen heeft de Europese Unie verschillende actieplannen. Het Europees Parlement is bezig met de bespreking van de budgetten voor de periode 2021 -2027.[1] In het initieel voorstel gepresenteerd door de Commissie werd een budget van 4 088 580 000 EUR voorzien ter versterking van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen van ondernemingen. Hiermee worden initiatieven gelanceerd om onder andere de toegang tot financiering voor KMO’s te vergemakkelijken, ondernemerscultuur te promoten en internationalisering te ondersteunen.

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement gelooft sterk in de kracht van KMO’s en is overtuigd van hun cruciale rol in de transitie naar een duurzame economie. Samen met de andere leden van de commissie vraagt Kris Peeters dan ook om het budget te verhogen naar 3,12 miljard euro (initieel 1 miljard).

Dit budget wordt beheerd door COSME (EU programme for the Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises). Dit programma zal worden versterkt om KMO’s extra te begeleiden in het kader van duurzaamheid, digitalisering, en internationalisering. Zo zal er extra aandacht gaan naar de financiering van start-ups and scale-ups. Voor veel van deze ondernemingen is het moeilijk middelen te vinden om verder te groeien. Via leninggarantiefaciliteiten kunnen zij gemakkelijker aan financiering geraken. Verder zal er extra aandacht gaan naar de ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden, het valoriseren van Intellectuele Eigendomsrechten (patenten) en informatie-uitwisseling omtrent duurzaamheid en circulaire economie. Ook het ondersteunen van jonge ondernemers zal een extra boost krijgen. Via opleiding en begeleiding leren ze essentiële skills om een hun onderneming verder uit te bouwen.

De IMCO-commissie vraagt ook extra aandacht voor de afdwinging van de Europese regelgeving. Het is essentieel dat alle ondernemingen zich moet houden aan dezelfde regels. Zo wordt concurrentievervalsing tegen gegaan en kunnen Belgische ondernemingen over heel Europa actief zijn.

Het COSME programma ondersteunt ook verschillende specifieke initiatieven doorheen Europa. Zo krijgt onder meer het ‘European Smart City Tech goes Global’-project in Leuven.[2] Door het verhogen van de middelen zullen meer innovatieve projecten een subsidie kunnen krijgen.

_____

[1] Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826.

[2] https://cosme.easme-web.eu/#

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters