Menu
Ondersteuning van Europese staalindustrie is cruciaal voor transitie naar duurzaam en digitaal Europa

Ondersteuning van Europese staalindustrie is cruciaal voor transitie naar duurzaam en digitaal Europa

Economie Milieu

Europarlementslid Kris Peeters (CD&V) heeft samen met enkele collega’s de Europese Commissie herhaaldelijk opgeroepen om de Europese staalsector te steunen. In twee brieven onderschrijft Peeters dat de staalindustrie hevig getroffen is door de coronacrisis en dat de nood tot actie groot is. De Commissie reageerde tot hiertoe eerder matig op het voorstel.

Reeds voor de coronacrisis kreeg de Europese staalindustrie het zwaar te verduren. Er werden grote investeringen gedaan met als doel de Europese staalproductie klimaat-neutraal te maken. Daarnaast is er een daling van de vraag naar staal waardoor de productiecapaciteit van de Europese bedrijven is afgenomen. Door COVID-19 zag men de vraag met 50% dalen in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van de vraag in 2019. Bovendien zorgt de aggressieve export van derde landen ervoor dat de Europese staalindustrie extra kwetsbaar is.

Kris Peeters: “ De huidige pandemie is de druppel die de emmer heeft doen overlopen voor de staalindustrie. Het is noodzakelijk om deze sector te ondersteunen als we de overstap willen maken naar een duurzame en digitale economie. Want als Europa streeft naar vergroening en digitalisering tegen 2050, moet men ook inzien dat de staalindustrie hier een belangrijke rol in zal spelen als energie-intensieve sector. Daarom moet er nu ingezet worden op Europese steun zodat de sector concurrentieel blijft en kan blijven investeren om haar productieproces klimaat-neutraal te maken.”

In een eerste brief van 7 april en een tweede van eind mei vraagt Kris Peeters aan de Commissie om onder meer de bestaande tariff rate quota’s aan te passen in het kader van de inmiddels tweede herziening van de EU Steel Guard. Deze tariff rate quota’s garanderen dat derde landen een overeengekomen hoeveelheid staalproducten kunnen invoeren aan voordeligere tarieven in de Europese Unie.

De Commissie lanceerde op 29 mei 2020 een voorstel dat lauw onthaald wordt in het Europees Parlement. Samen met andere Parlementsleden, vraagt Peeters de Commissie om met de gevolgen van de COVID-uitbraak rekening te houden. Kris Peeters: “Hoewel het voorstel van de Commissie en stap in de juiste richting is, kan men het eerder zwak noemen. Er is nood aan een sterker plan, uitgewerkt op maat van de huidige situatie.”

In een huidig voorstel worden er specifieke quota opgelegd voor landen met betrekking tot het invoeren van bepaalde staalproducten. Vervolgens maakt de Commissie komaf met jaarquota door te werken met kwartaal quota. Aangezien landen echter niet-opgebruikte quote kunnen overdragen naar een volgend kwartaal, streeft de maatregel haar doel voorbij. Een verlaging van de bestaande quota, voorgesteld door Kris Peeters, werd niet opgenomen in het voorstel dat vandaag op tafel ligt. Een verlaging zou een overvloed aan import vanuit derde landen kunnen beletten.

De huidige pandemie en oneerlijke concurrentiestrijd met derde landen, dreigt onhoudbaar te worden voor de Europese staalindustrie. Peeters erkent dat de Commissie de coronacrisis uitvoerig betrekt in het voorstel, maar betreurt dat de situatie niet tot sterkere maatregelen leidt. “Het huidige voorstel lag reeds op tafel voor de coronacrisis uitbrak en houdt dus eigenlijk geen rekening met de noden van vandaag. De Commissie slaagt er op die manier niet in het hoofd te bieden aan wat mogelijks tot een crisis in de staalsector zal leiden”, besluit Peeters.

Kris Peeters en zijn collega’s hopen daarom op een verbod om kwartaalquota over te dragen naar een volgende cyclus. Verder dienen ook de residuele quota verstrengd te worden door bijvoorbeeld een cap van 30% te plaatsen op het gebruik hiervoor door grote landen die vandaag al over een specifiek quotum beschikken.

 

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters