Menu
Nood aan Europees verbod op onkruidverdelgers voor particulieren

Nood aan Europees verbod op onkruidverdelgers voor particulieren

Economie Milieu

Als alles gaat zoals gepland keurt het Europees Parlement morgen een resolutie goed die erop aandringt bij de Europese Commissie om meer te doen voor de bij. Kris Peeters: “We moeten dringend stappen nemen om de bijensterfte te stoppen. Namelijk 84% van onze gewassen zijn afhankelijke van bestuiving. Zonder de bij, mogen we zelfs 76% van onze Europese voedselproductie vergeten.”

De massale bijensterfte heeft drie oorzaken. Een eerste oorzaak is de varroamijt, dat haar eitjes legt op de larven van de bij. De mijt bijt zich vast aan de bij en voedt zich met de lichaamssappen. “Belangrijk is hier dat we verder inzetten op een goede en begrijpbare imker-opleiding,” stel Kris Peeters, “De EU maakt hiervoor geld vrij via het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Extra geld voor onderzoek is hier noodzakelijk.”

Op de tweede plaats is er tijdens de laatste 60 jaar een enorme achteruitgang van het voedselaanbod. Vooral stuifmeel is heel erg belangrijk. Het zijn de eiwitten (de bouwstenen) voor de larven van de bij en de hommel. De toename van beton, asfalt en gebouwen zorgden voor een afname van het areaal.  “Sommige maatregelen kunnen reeds op gemeentelijk niveau worden genomen,” weet Europees Parlementslid Kris Peeters, ”De haag snoeien na i.p.v. vóór het bloeien is misschien wel de eenvoudigste maatregel.”

Een derde oorzaak is verontreiniging van de leefomgeving met middelen die bijvoorbeeld door huishoudens, voedselproducenten en industrie worden gebruikt. Uit onderzoek op bijenwas blijkt dat er gemakkelijk 2 tot 12 verschillende schadelijke verbindingen terug te vinden zijn in de honingraten. Deze stoffen kunnen bij hoge concentraties ervoor zorgen ervoor dat de reeds verzwakte bijen sterven. “Waar mogelijk moeten we zoveel mogelijk inzetten op mechanische onkruidbestrijding. Verder moeten we nadenken over een Europees verbod op synthetische herbiciden voor particulieren zoals in ons land, “stelt Kris Peeters, “Het is onlogisch dat een landbouwer verplicht wordt uitgebreide opleidingen te volgen, terwijl de particulier producten vrij en ongelimiteerd in zijn tuin kan gebruiken.”

Achtergrond

In ons land zijn er 8223 imkers. De jaarlijkse Belgische productie honing is ongeveer 1.370.000 kg.

Verbod op synthetische herbiciden voor niet-professioneel gebruik

26/09/2018

Het koninklijk Besluit van 16 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en met als doel het verbod op een aantal herbiciden voor niet-professioneel gebruik werd op 26/09/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Volgens de bewoordingen van dat besluit kunnen alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico en producten, die als werkzame stof enkel micro-organismen, plantenextracten en natuurlijke stoffen van dierlijke, plantaardige, microbiële of minerale oorsprong bevatten, nog verkocht worden aan en gebruikt worden door niet-professionele gebruikers.

Producten voor niet-professionele gebruikers, die zowel meststoffen als herbiciden bevatten, vallen ook onder dat verbod. Producten, die bestemd zijn om mossen en korstmossen te bestrijden, vallen echter niet onder het verbod en blijven toegelaten voor amateurgebruikers.

Vanaf 06/10/2018 zijn de verkoop en het gebruik verboden van totaalherbiciden die niet aan deze eisen voldoen. Voor selectieve herbiciden, die onder het verbod vallen, zal de verkoop vanaf 31/12/2018 verboden zijn, maar deze mogen nog gebruikt worden door particulieren tot 31/12/2019.

Toelatingshouders van producten waarop deze maatregelen betrekking hebben, moeten vanaf nu rekening houden met de volgende zaken:

Verbod op de verkoop van “synthetische” totaalherbiciden vanaf 06/10/2018;

Verbod op de verkoop van selectieve herbiciden vanaf 31/12/2018;

Een procedure voor de intrekking van de toelatingen zal worden opgestart volgens artikel 29 §1 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met een beroepstermijn van 3 maanden. In overeenstemming met artikel 29 §4 van dat besluit zal de intrekking van de toelatingen na 6 maanden in werking treden. Deze intrekking heeft slechts betrekking op de toelatingen zelf, gezien het feit dat de verkoop en het gebruik van de producten reeds verboden worden door het koninklijk besluit.

De toelatingshouders zullen individueel per brief op de hoogte gebracht worden van deze maatregelen.

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters