Menu
“Internetregels zijn dringend aan vernieuwing toe”

“Internetregels zijn dringend aan vernieuwing toe”

Economie Ondernemen Justitie

Kris Peeters presenteert op maandag 25 mei in het Europees parlement zijn rapport rond internetregels: “Digital Services Act & Fundamental rights issues posed.” Het rapport anticipeert de voorstellen van de Europese Commissie begin 2021.

Kris Peeters: “De huidige internetregels in de EU dateren van 2000, toen de E-commerce richtlijn werd aangenomen. Ondertussen is ons internetgebruik fundamenteel veranderd met onder meer de opkomst van platformen zoals Facebook, Youtube en Amazon. De hoeveelheid data is exponentieel gestegen, daarbij zit ook heel wat illegale content. Haatboodschappen die oproepen tot terreur, kinderporno, misbruik van auteursrechtelijk materiaal, gevaarlijke namaakproducten, racistische comments… door een gebrek aan regels is het onduidelijk hoe de strijd ertegen verloopt en hoe succesvol we zijn in het creëren van een eerlijke en veilige digitale omgeving.”

“De centrale vraag hierin is hoe we illegale content met succes kunnen aanpakken zonder overdreven inperkingen op het recht van vrije meningsuiting. We hebben die vraag de laatste decennia bijna volledig uitbesteed aan privébedrijven, iets wat op lange termijn niet houdbaar is. Zo heeft Facebook vorig jaar in maart 1.2 miljoen video’s over ‘Christchurch attacks’ verwijderd bij het uploaden van gebruikers en nog eens 300.000 in de 24 uur erna. Ook nu tijdens de Coronacrisis moeten we rekenen op platformen om fakenews over de oorzaken van en remedies tegen COVID-19 te verwijderen. Beide gevallen tonen hoezeer we afhankelijk zijn van privébedrijven en hoe weinig inzicht we hebben in de strijd tegen illegale content. Nieuwe wetgeving over internetregels is broodnodig” besluit Peeters.

De EU heeft de afgelopen jaren al heel wat gerichte initiatieven genomen voor een eerlijke digitale omgeving met richtlijnen over strijd tegen kindermisbruik (Directive 2011/93/EU), copyright (Directive (EU) 2019/790), audiovisuele media (Directive (EU) 2018/1808), privacy (Directive 2002/58/EC) en GDPR (Directive 95/46/EC).

Maar door het gebrek aan betekenisvolle transparantie en initiatieven door lidstaten die het probleem met nationale wetgeving proberen aan te pakken, is het nu noodzakelijk om de grondregels op Europees niveau te herzien met de Digital Services Act, een wetgevingsvoorstel dat de Europese commissie begin volgend jaar lanceert. Het parlement anticipeert daarop met drie gerichte rapporten, waarvan Europarlementslid Kris Peeters het rapport geschreven heeft over fundamentele rechten online.

Het is integraal te lezen (in alle talen van de EU) op volgende link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-650509_EN.html

Hieronder staan enkele kernboodschappen uit het rapport:

  • Illegale inhoud online moet net zo krachtig worden aangepakt als illegale inhoud offline.
  • We kunnen de grens tussen illegale boodschappen en vrije meningsuiting niet uitbesteden aan de privésector. Tegelijk is het onrealistisch om te verwachten dat een rechter elke post individueel zal bekijken. Een efficiënte samenwerking moet gevonden worden.
  • Er moeten wettelijke verplichtingen komen over betekenisvolle transparantie, verantwoordingsplicht voor hoe platformen omgaan met de inhoud, alsook proactieve maatregelen tegen illegale inhoud.
  • De procedures om illegale content te bestrijden zijn onduidelijk en worden amper afgedwongen. Daarom pleit Kris Peeters voor Europese geharmoniseerde regels die gebruikers zal helpen hun rechten consequenter af te dwingen.
  • In de strijd tegen illegale content moet het gebrek aan duidelijke data verholpen worden met een publieke rapporteringplicht die op EU niveau gebundeld en geanalyseerd wordt.
  • Er moet een onafhankelijk EU-orgaan komen dat toeziet op de procedurele inspanningen en analyseert of de algoritmes die platformen gebruiken illegale inhoud in voldoende mate uitfilteren. Daartoe moet dit orgaan gemachtigd worden noodzakelijke informatie over deze algoritmen op te vragen en indien noodzakelijk evenredige sancties opleggen.
  • Anonimiteit op het internet moet mogelijk blijven en de EU mag geen verplichting tot ‘general monitoring’ instellen.
  • Er is geen Europese definitie van illegale content, nationale definities van specifieke vormen van illegale content verschillen aanzienlijk en zijn vaak gebonden aan context. Zo is intentionaliteit bij haatboodschappen essentieel voor sommige lidstaten en niet voor anderen. Voor sommige vormen van illegale content zoals terroristische boodschappen kunnen we akkoorden bereiken over Europese definities, maar één algemene definitie van illegale content, gecontroleerd door een Europees ministerie van waarheid is onhaalbaar en onwenselijk.
  • Illegale inhoud moet niet alleen worden verwijderd, maar ook door politie en justitie worden vervolgd. Een betere structurele samenwerking tussen de aanbieders van digitale diensten en de bevoegde autoriteiten in de EU is noodzakelijk.
Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters