Menu
Faillissement van Thomas Cook toont de nood aan meer EU-regelgeving in Toerismesector

Faillissement van Thomas Cook toont de nood aan meer EU-regelgeving in Toerismesector

- Straatsburg
Economie
4 min. leestijd

Duizenden gestrande passagiers en ontslagen als gevolg van het failliete Thomas Cook tonen aan dat betere Europese regelgeving vereist is om reizigers en werknemers in de toeristensector te beschermen. Daarom vraagt de Belgische EVP-delegatie om meer transnationale samenwerking inzake EGF-subsidies, meer betrokkenheid van sociale partners in tijden van een faillissement, en een Europese aanpak om gestrande burgers te repatriëren. De Belgische EVP-delegatie onderschrijft de resolutie die werk maakt van deze bezorgdheden en op donderdag gestemd en aangenomen werd in plenaire zitting van het Europees Parlement dan ook volledig.

Negatieve impact op economie

Kris Peeters: “Het Britse Thomas Cook is de oudste reisfirma ter wereld en dit failliet leidde globaal tot een repatriatie van meer dan 600.000 mensen. De 22.000 banen die daarbij op de helling staan, heeft gezorgd voor een negatieve impact in de Europese economie en ontwikkeling en die daarbuiten. Dit toont aan hoe belangrijk de toerisme-industrie is, die verantwoordelijk is voor 4 procent van het Europese bbp en voor 12.000 jobs in de Europese Unie zorgt. Daarom verzekert de EU dat elke reiziger op elk moment gerepatrieerd zal worden. Het banenverlies van werknemers moet te allen tijde vermeden worden en sociale partners moeten betrokken worden om mee gepaste maatregelen uit te werken.”

Cindy Franssen: “Het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFG) kan ingezet worden werknemers die hun baan verloren hebben ten gevolge van schaalvergroting, bijvoorbeeld een bedrijf met meer dan 500 werknemers zoals Thomas Cook. Daarom vragen we aan de nieuwe Vlaamse Regering om zo snel mogelijk met de Europese collega’s rond de tafel te zitten en werk te maken van een oplossing. Waarom niet samenwerken met andere getroffen EU-lidstaten om tot een gecoördineerde aanpak te komen. Het gaat tenslotte om ontslagen in eenzelfde bedrijf.”

Nood aan sterkere Europese bevoegdheid

Benoit Lutgen: “We hebben een veel sterkere Europese bevoegdheid nodig inzake toerisme. De belangen zijn immens en er is een aanzienlijke impact voor veel lidstaten op het vlak van werkgelegenheid. Daarom moet de EU een echt Europees toerismebeleid voeren, met een eigen budget. In de toerismesector spelen de sociale partners, en in het bijzonder de vertegenwoordigers van de getroffen werknemers, een cruciale rol zowel op nationaal als internationaal niveau. De gevolgen van dit faillissement moeten door de nationale, regionale en lokale autoriteiten beheerd worden in voortdurend overleg met deze sociale partners. Omdat de toeristische sector tegenover veel uitdagingen staat, zou dit overlegmechanisme met de sociale partners voor de bescherming van werknemers permanent betrokken moeten zijn bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving die met dit soort faillissementen in de toekomst behandelt.”

Pascal Arimont: “De situatie omtrent Thomas Cook toont aan waar de EU kan verbeteren: een Europees rampenplan, dat een doeltreffende repartiëring van gestrande EU-burgers mogelijk maakt. De snelle goedkeuring van aangepaste Wetgeving over de rechten van vliegtuigpassagier verzekert dat reizigers hun rechten beter kunnen afdwingen. Luchtvaartmaatschappijen zouden ook onderdeel moeten worden van een garantiefonds of verzekeringscontracten, die operationeel zouden worden in het geval van faillissement, een efficiënte hulpverlening, terugbetaling, compensatie en omleiding van reizigers.”

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters