Menu
EU bedrijven beschermen met importheffing

EU bedrijven beschermen met importheffing

- Straatsburg
Economie Milieu
3 min. leestijd

Europees Parlementslid Kris Peeters pleit voor de introductie van een CO2 importheffing (Carbon Border Tax/carbon border adjustment measures). Dit betreft een heffing op producten uit landen waar bedrijven minder inspanningen verrichten om de klimaatdoelstellingen te halen. Momenteel is de concurrentie volledig verstoord omdat Europese bedrijven zeer veel investeren in klimaatvriendelijke productieprocessen waar niet-Europese bedrijven deze kosten niet doen en zo veel goedkoper kunnen produceren.

Kris Peeters: “De reductie van CO2 is cruciaal om de klimaatdoelstellingen te halen. Veel Belgische en Europese bedrijven investeren dan ook miljoenen euro’s om hun productieproces groener te maken. Zo heeft ArcelorMittal nog recent 7,5 miljoen geïnvesteerd in meer dan 27000 zonnepanelen. Het kan dan niet zijn dat bedrijven uit China of Turkije producten zoals staal veel goedkoper op de Europese markt kunnen brengen zonder dat zij een gelijkwaardige inspanning leveren voor het milieu. Om dit tegen te gaan pleit ik voor een CO2 importheffing, hiermee worden producten van bedrijven buiten de Unie die niet investeren in milieumaatregelen extra belast. Via deze heffing beschermen we onze bedrijven tegen oneerlijke concurrentie. Bedrijven die niet investeren kunnen namelijk veel goedkoper produceren en verstoren zo onze markt.”

Eerlijk speelveld

Om een gelijk speelveld en het ‘weglekken’ van koolstof te voorkomen, wordt er momenteel in het Europees Parlement gediscussieerd over de invoering van een heffing op producten die in de EU geïmporteerd worden uit landen die minder vergaande maatregelen opleggen in het kader van de klimaatdoelstellingen. Omwille van de strengere regels waaraan onze Europese bedrijven moeten voldoen, hebben zij immers een concurrentieel nadeel tegenover buitenlandse bedrijven die zich niet aan deze regels moeten houden. Europese bedrijven investeren honderden miljoenen euro’s om hun productieprocessen milieuvriendelijker te maken en hun CO2-uitstoot te verminderen. Zeker de Belgische staal- en chemie-industrie leveren zware inspanningen om hun milieuafdruk te verminderen. Zo heeft ArcelorMittal (4700 medewerkers) al honderden miljoenen geïnvesteerd in windmolens, zonnepanelen en een bio-ethanolinstallatie. Op deze manier produceren zij tot 33% milieuvriendelijker dan fabrieken buiten de EU.

Door de inspanningen en miljoeneninvesteringen van Europese bedrijven produceren zij vandaag de dag veel milieuvriendelijker dan hun concurrenten uit andere werelddelen. Echter, hun productieproces is hierdoor duurder waardoor ook het eindproduct duurder is in vergelijking met hun buitenlandse concurrenten. De huidige regels rond internationale handel zorgen ervoor dat zij deze producten zonder probleem op de Europese markt kunnen brengen en zo de Europese en Belgische bedrijven onder druk zetten.

Op deze manier wordt de Europese markt bijvoorbeeld overspoeld door staal uit derde landen waar veel goedkoper geproduceerd kan worden. Naast de gekende oorzaken zoals loon- en energiekosten speelt ook het gebrek aan milieuvereisten een rol in het goedkopere productieproces.

Drukmiddel tegen vervuilende industrie

Een heffing op geïmporteerde producten op basis van hoe milieuvervuilend het productieproces is, kan een oplossing bieden. Dergelijke heffing zou de grotere milieuschade aangericht door deze productiemethode belasten zodanig de milieuschade in de prijs wordt geïncorporeerd. Zo wordt een gelijk speelveld gecreëerd en worden Europese spelers niet uit de markt geprezen door goedkopere maar vervuilende producten.

Vanzelfsprekend is de introductie van een dergelijke importheffing op mondiaal niveau aangewezen. In het kader van het Klimaatakkoord van Parijs moeten we hiervoor momentum vinden. Snelle actie is echter noodzakelijk, verschillende sectoren zoals de Europese staalindustrie staan onder zware druk. Daarom roept Kris Peeters de Europese Unie en de lidstaten op om snel werk te maken van een Europese CO2 importheffing. Enkel op deze manier kunnen we onze bedrijven beschermen tegen oneerlijke concurrentie én buitenlandse spelers onder druk zetten om ook maatregelen te nemen om hun milieu impact te verminderen

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters