Menu
Raad keurt financiële steun voor Belgische ontslagen Carrefour af

Raad keurt financiële steun voor Belgische ontslagen Carrefour af

- Brussel
Economie
5 min. leestijd

De begrotingscommissie (BUDG) en de commissie werk en sociale zaken (EMPL) van het Europees Parlement hebben vandaag 1.6 miljoen Europese steun goedgekeurd uit het Globaliseringsfonds voor jobbegeleiding op maat en herscholing van meer dan 400 werknemers en 330 jongeren na de collectieve ontslagen bij Carrefour België. In de Raad werd geen meerderheid gevonden. Een aantal lidstaten voert aan dat de concurrentie door de e-commerce onvoldoende reden is voor steunmaatregelen uit het Globaliseringsfonds. 

Morgen starten de onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad over dit steunpakket. De Belgische EVP-delegatie roept de lidstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Onbegrijpelijke beslissing

Kris Peeters (CD&V), hoofd van de Belgische EVP-delegatie, betreurt de beslissing van de Raad: “Het Europees Fonds voor de Aanpassing aan de Globalisering (EFG) werd in het leven geroepen om mensen bij te scholen en zo op weg te helpen naar een nieuwe job na gedwongen ontslag. De situatie bij Carrefour voldoet aan alle voorwaarden die opgenomen zijn in de EFG-Verordening 2014-2020. De Commissie erkent dan ook terecht dat het banenverlies bij Carrefour een rechtstreeks gevolg is van geglobaliseerde handelspatronen. Ontslagen werknemers hebben bijgevolg recht op financiële steun uit dit fonds. Het is onbegrijpelijk dat bepaalde EU-lidstaten deze steun blokkeren.”   

Om dit soort discussies in de toekomst te vermijden, is de geplande hervorming van het Globaliseringsfonds voor de volgende meerjarenbegroting cruciaal: het Parlement wil daarbij de drempel verlagen én het toepassingsgebied uitbreiden naar herstructureringen in de brede zin, niet enkel als gevolg van de globalisering of een crisis.

Oproep tot steunbetuiging

Cindy Franssen (CD&V), EVP-schaduwrapporteur voor de herziening van het Europees Globaliseringsfonds en lid van de commissie werk en sociale zaken van het Europees Parlement: “Dat de lidstaten er niet in slagen om een akkoord te vinden over het steunpakket voor Carrefour België is onaanvaardbaar. Zeker na het positieve advies van én de Europese Commissie én het Europees Parlement. De jaarlijkse middelen voor het Globaliseringsfonds zijn voorzien op 175 miljoen euro voor 2019 en zijn nog lang niet op, dit gaat slechts om een steunaanvraag van 1.6 miljoen. Ook het aangevoerde argument dat de e-commerce concurrentie onvoldoende reden is voor de steunaanvraag, snijdt geen hout: Finland kreeg in 2017 nog een veel groter steunpakket uit het Globaliseringsfonds om exact dezelfde redenen. We mogen de meer dan 1.000 werknemers van Carrefour niet in de kou laten staan.” 

Ook Duitstalig Europees parlementslid Pascal Arimont (CSP) hoopt dat de lidstaten alsnog tot een akkoord zullen komen. “Globalisering kan elke EU-lidstaat treffen. Er staan vandaag meer dan duizend werknemers op straat. Dat mag Europa niet koud laten. Industrie en innovatie zijn van enorm belang in de EU als we competitief willen blijven in de wereld. Investering in personeel is daarbij van essentieel belang. Innovatie en herscholing van personeel gaan hand in hand”, aldus Arimont.

Benoît Lutgen (cdH) protesteert eveneens tegen het standpunt van de Raad: “De Europese Unie moet vandaag constant haar toegevoegde waarde aan burgers tonen. De houding van de Raad kan het idee versterken dat de EU niet bekommerd is om mensen die gevolgen ondervinden van technologische veranderingen. Dit geld wordt niet zomaar uitgekeerd zonder compensatie: het EGF biedt steun om werknemers die hun baan verliezen, opnieuw te integreren in een steeds veranderende werkwereld.” Lutgen roept de Raad op om zich te verenigen en vraagt zijn Europese collega’s in het Parlement om duidelijk hun steun te betuigen aan de werknemers van Carrefour.

Opstart triloogonderhandeling

Het Waalse Gewest heeft op 20 juni een aanvraag voor steun uit het Europees Fonds voor de aanpassing aan de Globalisering (EGF) ingediend naar aanleiding van de collectieve ontslagen bij Carrefour Belgium. In het totaal gaat het om 1.019 ontslagen, ruim boven de nodige drempel van 500 ontslagen. Het dossier voorziet financiering voor verschillende maatregelen door de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem, van gerichte beroepsopleidingscursussen tot hulp bij het oprichten van een eigen onderneming, en bijdragen voor opleidingen en de zoektocht naar werk. De maatregelen zijn specifiek gericht op 400 van de ontslagen werknemers en 330 NEET's (jongeren jonger dan 25 die werkloos zijn en geen onderwijs of opleiding volgen) uit de regio’s. De totale kostprijs van het plan bedraagt 2.720.047 euro, waarvan de bijdrage door het EGF 1.632.028 euro of 60% zou bedragen en het overige deel door het Waalse Gewest.

De Raad en het Europees Parlement starten op 7 november een triloogonderhandeling op over het dossier om het geschil te beslechten. Dat zou meteen de eerste keer zijn in de geschiedenis van het Globaliseringsfonds. Wordt er alsnog een akkoord gevonden, dan stemt het Europees Parlement op 14 november in de plenaire vergadering over de steunmaatregelen voor Carrefour België.

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters