Kris Peeters ontvangt ‘schone koerstrui’ van de Schone Kleren Campagne

Verschillende organisaties van de Schone Kleren Campagne hebben deze voormiddag een ‘schoon’ koerstruitje overhandigd aan Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Ze pleiten voor een beleid dat druk zet op kledingbedrijven om in eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden te produceren.

Sinds wanneer is het onze opdracht om sexy te zijn? INTERVIEW KNACK

De CD&V-top spreekt: Wouter Beke, Kris Peeters en Hilde Crevits

‘Kibbelkabinetten’: sinds de eedaflegging van de regering-Michel is het politieke woordenboek toch al één begrip rijker. Maar die bijnaam ligt de christendemocraten niet.

WIJ-MOMENTEN VAN CD&V

De WIJ-momenten van CD&V zijn een schitterende gelegenheid om eens op een informele manier met onze leden in gesprek te gaan.

Boeken, films of muziek waarvan de auteur niet gekend is voortaan vlot online beschikbaar

Boeken, films of muziek waarvan de auteur onbekend is, kunnen vanaf heden makkelijker online beschikbaar worden gesteld voor het brede publiek. Bibliotheken of musea kunnen deze ‘verweesde werken’ beschikbaar stellen via een online bibliotheek of archief.

Mantelzorgers zonder baan hoeven niet op zoek naar werk

Mantelzorgers hoeven niet op zoek naar werk. Dat blijft zo. Ze ontvangen een maandvergoeding van 266 of 216 euro. Werklozen die zorg willen verlenen aan hun naasten en hiervoor een (medisch) attest kunnen voorleggen,  hebben recht op maximaal 48 maanden (een verhoging ten aanzien van de eerdere 36 maanden) mantelzorg, net zoals ook mensen met een baan  48 maanden ‘gemotiveerd tijdskrediet’ kunnen opnemen.

Mystery Calls uitermate geschikt voor het opsporen van discriminatie binnen arbeidsrelaties

Mits ze voldoen aan strikte randvoorwaarden, zijn mystery calls uitermate geschikt voor het opsporen van discriminatie binnen arbeidsrelaties, verklaart Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters naar aanleiding van de hoorzittingen over discriminatie in de Kamer.

 

Debat bij het Waregemse bedrijf TVH

 

Bijzonder boeiend debat gisterenavond 24 maart bij het Waregemse bedrijf TVH. Met Jo Libeer (VOKA) en Dominiek Valcke (CEO van TVH) heb ik uitgebreid gedebatteerd over competitiviteit, loonkosten, export, de toekomst van onze bedrijven en de kunst van het vraagbare versus de kunst van het haalbare.

Veilige en duurzame oplossing voor het radioactief afval in ons land

Vrijdag 20 maart ben ik in Mol 225 meter ondergronds gegaan. Daar ligt HADES, het wereldvermaarde laboratorium voor onderzoek naar de veilige berging van nucleair afval. Het SCK-CEN, NIRAS en ESV Euridice zoeken er samen naar een veilige en duurzame oplossing voor het radioactief afval in ons land.

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bereikt unaniem akkoord over de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn

Vicepremier en Minister van Economie Kris Peeters is verheugd te vernemen dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gisterenavond een unaniem akkoord heeft bereikt over de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn. Deze richtlijn vereenvoudigt de boekhoudverplichtingen van de meeste ondernemingen en vermindert op die manier de administratieve lasten.

 

Daling RVA-uitgaven heeft gunstig effect op begroting

Het jaarverslag van de RVA is een opsteker, vindt Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. De vergoede werkloosheid – zowel de volledige als de tijdelijke werkloosheid – is in 2014 sterk gedaald. Het jaarverslag wijst op een daling van de uitgaven bij de RVA en een effectief controle- en sanctioneringsbeleid. Het controle- en sanctioneringsbeleid wordt vandaag dus reeds maximaal toegepast.