Hulde aan Hare Majesteit Koningin Fabiola

Vandaag, tijdens de plenaire zitting in de Kamer heb ik Hulde gebracht aan Hare Majesteit Koningin Fabiola. In bijlage kan u mijn speech terugvinden.

---

Kris Peeters bepleit met Benelux-ministers grensoverschrijdende arbeidsmarkt

De Benelux-landen tekenen begin 2015 een besluit waardoor diploma’s in het hoger onderwijs in de drie landen erkend zullen zijn, op initiatief van Belgisch Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters, Nederlands Minister Lodewijk Asscher en Luxemburgs Minister Schmit.

Kris Peeters doet aan regering voorstel voor overgangsmaatregel ivm werkloosheid

 

Na intens overleg met de sociale partners heeft Vice-Minister en Minister van Economie, Werk en consumentenzaken Kris Peeters een voorstel laten goedkeuren aan de Kern om namens de regering een aantal bijsturingen voor te leggen aan de sociale partners.

Kris Peeters wil met België toetreding tot Europese eenheidsrechtbank voor octrooien

 

België is klaar voor deelname aan de zogenaamde Unified Patent Court. Dat is een Europese rechtbank die oordeelt over de validiteit van octrooien (patenten) en namaak beslecht.

Nationale Bank berekent effect regeringsmaatregelen

De Nationale Bank van België (NBB) heeft op vraag van Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters, de impact van een aantal maatregelen uit het regeerakkoord op het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt en het inkomen van de gezinnen berekend.

Kris Peeters heeft directie Volvo Groep ontvangen

Vicepremier en Minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft gisteren, donderdag 20 november, de directie van Volvo Groep ontvangen op zijn Kabinet, zoals hij vorige week aankondigde in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lastenverlaging voor eerste aanwervingen in kleine bedrijven vanaf 2015

De Dag van de Ondernemer is een goed moment om het economisch en maatschappelijk belang van KMO’s te benadrukken, meent Vicepremier Kris Peeters en Minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken. De federale regering maakt 7mio euro vrij voor een specifiek KMO-plan dat KMO’s ondersteunt in het aanwerven van hun eerste werknemers.

Kris Peeters ontvangt Antwerpse havenvakbonden

Vicepremier en Minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters heeft vandaag, woensdag 20 november, de Antwerpse havenvakbonden op hun vraag ontvangen op zijn Kabinet. 

Werkloosheidscijfers – eerste trimestriële daling in 2 jaar

 

Vice-Eerste Minister en Minister van Werk Kris Peeters reageert voorzichtig tevreden op de nieuwe trimestriële werkloosheidscijfers van de RVA. Er is een lichte daling van 0,3% in vergelijking met hetzelfde trimester in 2013.

Vicepremier Kris Peeters en Eurocommissaris Marianne Thyssen bespreken hun beleidsprioriteiten

Vandaag, woensdag 12 november, heeft Vicepremier en Minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters de Europees Commissaris voor Werk en Sociale Zaken, Marianne Thyssen, ontvangen op zijn kabinet. Het ging om een eerste officiële ontmoeting van Vicepremier Kris Peeters en Eurocommissaris Marianne Thyssen in hun nieuwe functies.