Menu
CD&V-fractie Europees Parlement: 'Positief bilan op Europees mobiliteitspakket'

CD&V-fractie Europees Parlement: 'Positief bilan op Europees mobiliteitspakket'

Economie Verkeer

Het Europees Parlement steunt de herziene regels om de arbeidsomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren en een einde te maken aan de verstoring van de concurrentie in het wegvervoer. Voor de Europarlementsleden van CD&V, Kris Peeters en Cindy Franssen, is de eindbalans positief. 

Het mobiliteitspakket, dat mede werd geïnitieerd door voormalig Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V), bevat drie concrete wetten om de sociale dumping in het wegvervoer aan te pakken. Ten eerste worden de detacheringsregels uitgebreid naar de transportsector. Ten tweede komt er een Europees verbod op weekendrust in de cabine en worden de controles opgevoerd, ook voor lichte bestelbusjes. Dat is een goede zaak in de strijd tegen sociale dumping en voor de verkeersveiligheid. Het derde dossier, de aangepaste cabotagewet, bevat heel wat positieve zaken zoals de aanpak van postbusondernemingen, de opname van lichte bestelwagens in de cabotageregelgeving en er wordt ingezet op een verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten inzake controles van internationaal vrachtverkeer. Daartegenover staat dat de invoering van een wachttijd van vier dagen de Belgische transportondernemingen, die in grensgebied opereren, kan belemmeren in haar werkzaamheden.

Met dit akkoord zijn we goed op weg om de sociale dumping in de transportsector aan banden te leggen. Maar de rit is nog niet gereden. Het is hoog tijd dat het huidige, nefaste businessmodel van lage lonen en slechte werkomstandigheden in de transportsector een halt wordt toegeroepen. De uitrol van gelijk loon voor gelijk werk in de transportsector is voor ons de belangrijkste maatregel. Ook de uitbreiding van het verbod op de weekendrust in de cabine naar heel Europa is een goede zaak. Die maatregelen kunnen we zeker steunen. Dat is niet alleen belangrijk vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg. In België en Frankrijk is dit terecht nu al verboden. Een cabine van 2 meter op 2 is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen.

De aanpak van sociale dumping staat of valt met een effectievere controle. Er komen nieuwe controle-instrumenten. Alle nieuwe én bestaande trucks moeten versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2025. De controles zullen ook niet meer ontweken kunnen worden door meer bestelbusjes in te zetten. Om de mazen in het net te dichten, worden bestelbusjes vanaf 2026 aan dezelfde regels onderworpen. Die extra controlemogelijkheden zijn cruciaal om paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie in de transportsector. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België. Een gelijk speelveld is daarom essentieel.

Het derde dossier, de aangepaste cabotageregels, overtuigt niet helemaal. De wachttijd/cooling-off van 4 dagen zorgt enerzijds voor een verbetering van de concurrentiepositie tov goedkopere Oost-Europese transportbedrijven. Anderzijds is dit nadelig voor Belgische bedrijven die vaak opereren net over de grens. De voorgestelde wachttijd om zogenaamde ‘nomadische vrachtwagens’ aan te pakken, is nefast voor de bona fide Belgische truckers. Zij zijn dagelijks net over de grens in Frankrijk in de weer, terwijl er van loonconcurrentie met Franse transportbedrijven amper sprake is. Het amendement om een extra cabotage rit toe te staan tijdens deze vierdaagse wachttijd, kon op onze steun rekene. Dit moest onze Belgische transportbedrijven ondersteunen, maar haalde helaas geen meerderheid.

 

Meest gelezen
© 2024 Kris Peeters