Lastenverlaging in transportsector zodat sector nieuwe zuurstof krijgt

Kris Peeters pleit voor een ambitieuze lastenverlaging om de Belgische transportsector concurrentieler te maken tegenover Oost-Europese concurrenten en om sociale dumping tegen te gaan.

Kris Peeters: “We moeten de loonkost van de transportsector in België aanpakken. Belgische vrachtwagenchauffeurs zijn de duurste van Europa. Met een ambitieuze lastenverlaging van 90 miljoen euro willen we het nadeel dat onze chauffeurs en bedrijven nu hebben tegenover Oost-Europese concurrenten, wegwerken.”

Concreet is het voorstel van Kris Peeters om geen bedrijfsvoorheffing te innen voor de uren waarin de chauffeurs niet rijden en slechts een beschikbaarheidsvergoeding krijgen (die beschikbaarheidsvergoeding bedraagt 99% van het basisuurloon). Aan Belgische transportbedrijven geeft het de nodige zuurstof om concurrentiëler te worden. Aan het nettoloon van de Belgische chauffeurs verandert niets.

Een Belgisch transportbedrijf betaalt per jaar een loonkost van 55.000 euro voor een chauffeur, in Slovakije is dat 22.000 euro en in Bulgarije amper 16.000 euro. Belgische bedrijven zijn dus sterk in het nadeel.

Het resultaat is dat sommige bedrijven postbus-dochterondernemingen oprichten in Oost-Europa, of dat opdrachtgevers rechtstreeks werken met goedkopere

buitenlandse transportbedrijven. Belgische bedrijven en chauffeurs zijn er het slachtoffer van.

Kris Peeters wil verschillende maatregelen nemen om het probleem aan te pakken, zowel op Europees als op Belgisch niveau. Zo wil hij dat een nieuwe generatie van slimme tachografen overal in Europa wordt toegepast. Die toestellen moeten fraude met de rij- en rusttijden nog moeilijker maken. Ook moet een striktere detacheringsrichtlijn voor de transportsector, misbruik tegengaan. Die maatregelen moeten gepaard gaan met voldoende controles, om overtreders te kunnen aanpakken.

Daarnaast wil minister Peeters dat er op Belgisch niveau werkt wordt gemaakt van een lastenverlaging voor de transportsector. Op die manier kan de kloof met Oost-Europese concurrenten worden gedicht.

Kris Peeters: “In de bouwsector bestond hetzelfde probleem. We hebben daar de taxshift en een specifieke lastenverlaging voor ploegenarbeid op werven doorgevoerd en we zien dat het werkt. In 2007 waren er 160.000 Belgische arbeiders in de bouw, dat zakte pijlsnel naar 144.000 in 2014. We zien dat de daling nu gestopt is en we stabiliseren rond de 142.000 Belgische arbeiders in de bouw.”

De sociale partners pleitten eerder al voor een dergelijke lastenverlaging voor de transportsector.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
23 mei, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters pleit voor een ambitieuze lastenverlaging om de Belgische transportsector concurrentieler te maken

" data-share-imageurl="https://www.krispeeters.be/sites/default/files/wegvervoer-wegtransport-Hazeldonk_NS.jpg">