Oudere werkzoekenden aan job helpen moet topprioriteit zijn

Federaal vicepremier en minister van werk Kris Peeters vindt het afschaffen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – niet nodig.

DOSSIERKOSTEN LENING WORDEN GEPLAFONNEERD

Vicepremier Kris Peeters zal de dossierkosten beperken die banken aanrekenen  als ze woonleningen afsluiten of herfinancieren. Kris Peeters: “We stellen vast dat een aantal banken de dossierkosten voor woonleningen systematisch verhogen.

Meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting bestaat één jaar

Op 22 februari bestaat het meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting één jaar. In die tijd ontving het 28.487 meldingen. De meest voorkomende meldingen hadden te maken met online fraude, ongewenste telefoons en spookfacturen.

GELUIDSNORMEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Vice-eersteminister Kris Peeters stelt dat de Europese Commissie bevestigd heeft dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering uit 2002 waarin de technische eisen inzake de meettoestellen staan, had aangemeld moeten worden. Dit is niet gebeurd.

ZENDING LONDEN

Vice-eersteminister en minister van Economie Kris Peeters was maandag 13 en dinsdag 14 februari in Londen voor gesprekken met de Britse overheid en zakenwereld over de Brexit.

RECORD AANTAL NAMAAKGOEDEREN IN BESLAG GENOMEN

In 2016 nam de Economische Inspectie van de FOD Economie 432.727 namaakgoederen in beslag, een opmerkelijke stijging van 36% ten opzichte van 2015.

Overhandiging Brexit Rapport door High Level Group

 

 

 

Maandag 30 januari 2017 overhandigde de Brexit High Level Group, onder voorzitterschap van Graaf Paul Buysse, zijn eerste rapport aan de federale regering.

Beschikbaarheid werklozen

Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters is tevreden dat niet alleen de werkloosheid maar ook het percentage werklozen dat niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, blijft dalen.

TVL Reportage Limburgse pool van vrachtwagenchauffeurs

54 jaar, dat is de gemiddelde leeftijd van de Limburgse vrachtwagenchauffeur. Het beroep heeft al langer de status van knelpuntberoep.

Gedragscode brouwerijcontracten: Samenwerking met Nederland, Heineken en lokale besturen

Nederland en België gaan hun gedragscodes over de brouwerijcontracten evalueren en op elkaar afstemmen.

 

 Bierbrouwerij Heineken, ook actief in België, sluit zich alvast aan bij de Belgische gedragscode, maakt Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters vandaag bekend.