Werk van Brexit High Level Group zal voortgezet worden

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters vergaderde vandaag met de Brexit High Level Group. De groep zal ook de komende maanden haar werk verder zetten.

Kris Peeters: “Door het uitstel tot 31 oktober, is de sfeer van urgentie rond de brexit verdwenen. Toch blijft de kans op een no-deal reëel. De High Level Group roept overheden en bedrijven op om de nodige acties te ondernemen om volledig klaar te zijn voor een dergelijke situatie. Het is belangrijk dat bedrijven blijvend geïnformeerd worden via informatiecampagnes. Daarnaast moeten op Europees en Belgisch niveau nadenken over mogelijke steunmaatregelen voor bedrijven die in moeilijkheden raken door de brexit.”

Bijna dag na dag drie jaar na de eerste bijeenkomst van de Brexit HLG is de groep op initiatief van vice-premier Kris Peeters en onder voorzitterschap van graaf Buysse opnieuw samengekomen om de stand van het brexit-proces en de voorbereiding van het Belgische bedrijfsleven te bespreken.

Het brexit dossier is ten onrechte wat van de radar verdwenen. Door het uitstel tot 31 oktober 2019 kregen alle instanties en bedrijven bijna een half jaar meer om zich op een no-deal brexit verder voor te bereiden. We moeten de uitdaging weer opnemen en onze voorbereidingen terug opstarten en verdiepen zodat de schade van een mogelijke no-deal zo veel als mogelijk kan geneutraliseerd worden.

Gelet op de toenemende politieke onzekerheid in Londen stelt de Brexit HLG vast dat de kans op een no-deal brexit op 31 oktober toeneemt. Ons land en haar bedrijven moeten zich dus verder concreet voorbereiden op de disruptie die een no-deal met zich mee kan brengen. De HLG steunt ook de voorbereidingen voor noodmaatregelen die de Europese Commissie voorbereidt. Met daar bovenop de door federale regering op 28 maart 2019 medegedeelde maatregelen is het voor de HLG duidelijk dat er een goede basis gelegd werd om de ergste gevolgen van een no-deal brexit te temperen. Dit kan evenwel slechts als de resterende stappen om deze maatregelen te implementeren door alle bedrijven en overheden tussen vandaag en 31 oktober ook daadwerkelijk worden gezet.

De HLG roept bijgevolg de federale en regionale betrokken diensten op om er alles aan te doen om op 31 oktober de nodig maatregelen en het nodige personeel op post te hebben zodat de nieuwe controles aan de EU-grenzen met het VK correct en vlot zullen kunnen gebeuren. De HLG, net als de Commissie, roept de bedrijven die met het VK handel drijven ook op om er voor te zorgen dat zij beschikken over de nodige wettelijke vergunningen, de administratieve stappen voor grensoverschrijdende handel hebben genomen en de nodige actie hebben ondernomen met het oog op hervestiging, bedrijfsorganisatie of aanpassing van contracten. Bedrijven moeten er zich van bewust zijn dat bij een no-deal brexit producten die niet aan de voorschriften voldoen of waarvoor niet de juiste vergunningen zijn verkregen, niet in de EU op de markt zullen mogen gebracht worden.

De HLG roept de EU op om van september tot eind oktober een massale informatiecampagne te starten naar de vervoers- en exporterende bedrijven over ganse Europa opdat deze exact zouden weten welke documenten en controlecertificaten aangeboden moeten worden bij uitvoer naar het VK.

De HLG roept de EU op om van september tot eind oktober een massale informatiecampagne te starten naar de vervoers- en exporterende bedrijven over ganse Europa opdat deze exact zouden weten welke documenten en controlecertificaten aangeboden moeten worden bij uitvoer naar het VK.

In de HLG bleek een duidelijke vraag te bestaan om de informatiecampagnes van de federale en regionale overheden aan te houden en zelfs op te drijven. De regionale exportagentschappen en de douane autoriteiten zullen gezamenlijk overleggen hoe de informatiedoorstroming nog verder geoptimaliseerd kan worden. Ook zal bekeken worden in welke mate informatiecampagnes voor de handelspartners in het VK nuttig zijn..

De Brexit HLG besliste ten slotte om haar werk verder te zetten, met het oog op het aflopen van de verlenging van artikel 50 en de verdere voorbereiding van het Belgische bedrijfsleven op alle mogelijke scenario’s.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
25 juni, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française