Vier keer zoveel projecten tegen burn-out ingediend als verwacht

De oproep voor projecten tegen burn-out die vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters voor de zomer lanceerde, is een succes. Er werden meer dan 200 projecten ingediend, vier keer zoveel als verwacht.

Kris Peeters: “Er bestaat blijkbaar veel inspiratie op de werkvloer om burn-out aan te pakken. Het is een goede zaak dat ook bedrijven zoeken naar oplossingen om te vermijden dat werknemers uitvallen. De meer dan 200 ingediende projecten worden nu geanalyseerd en de goedgekeurde projecten zullen vanaf januari van start gaan. Ik hoop dat we uit de projecten goede voorbeelden kunnen halen, die we dan op grotere schaal kunnen toepassen. Ze kunnen we de aanpak van burn-out verder opdrijven.”

Ons land telt meer dan 400.000 langdurig zieken. In veel gevallen gaat het om mensen die kampen met mentale en psychosociale problemen, waartoe ook burn-out en andere stress-gerelateerde problemen behoren. Ook rug- en nekklachten – vaak stress-gerelateerd – komen veel voor.

De sociale partners engageerden zich in het IPA 2017-18 om werk te maken van de aanpak van burn-out. Minister Peeters voorzag in het verlengde daarvan een

projectfinanciering van 8.000 euro per project dat gericht is op de primaire preventie van burn-out. Projecten konden ingediend worden tot 15 september.

De projectoproep blijkt een succes te zijn. Er is financiering voorzien voor ongeveer 50 projecten, maar er werden er meer dan 200 ingediend. De meeste projecten zijn afkomstig van individuele bedrijven. Het gaat zowel om bedrijven uit de profit- als de non-profitsector en zowel om KMO’s als grote bedrijven. In veel gevallen willen de werkgevers zich laten begeleiden door experten om een aanpak van burn-out op maat van de onderneming te ontwikkelen (taakafspraken, arbeidsorganisatie, werkregelingen, …).

Een 20-tal projecten is gericht op het aanpakken van burn-out binnen een sector. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van (zelf)evaluatietools en sensibiliserings- en opleidingstrajecten om stress aan te pakken of op te sporen in een specifieke context (bv. ziekenhuizen, metaalsector, enz.).

De projecten worden nu geëvalueerd door experten en door de sociale partners, en zij zullen tegen 15 november hun selectie maken. Daarna zullen de indieners verwittigd worden. De geselecteerde projecten gaan van start in januari en duren een jaar. Zij zullen daarna geëvalueerd worden in overleg met de experten en de sociale partners.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
9 oktober, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

PDF VERSION FRANÇAISE

De oproep voor projecten tegen burn-out die vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters voor de zomer lanceerde, is een succes.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/employee-burnout_NS.png">