Verlenging tarieven voor gebruik auteursrechtelijk beschermd werk in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zorgen voor rechtszekerheid

De ministerraad van 9 november 2018 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de verlenging van de tarieven voor het gebruik van werken, databanken en copy’s bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

Kris Peeters: “ Deze verlenging zorgt voor de nodige rechtszekerheid en de mogelijkheid om de toekomstige budgetten correct in te schatten. De bestaande bedragen blijven behouden en voor de onderwijssector zijn dit redelijke tarieven.”

Tot nog toe betaalden de onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen in principe een forfaitaire vergoeding op de reproductieapparaten en een evenredige vergoeding per gereproduceerd beschermd werk. In de praktijk sloten de onderwijsinstellingen echter vaak overeenkomsten af met de beheersvennootschap die de rechthebbenden vertegenwoordigt, Reprobel. Daarbij werd een schatting gemaakt van hoeveel beschermde reproducties een leerling of student per school- of academiejaar reproduceerde. Het volstond dan dat de onderwijsinstelling voor een bepaald school- of academiejaar het aantal leerlingen en studenten doorgaf aan Reprobel, die op grond hiervan een factuur stuurde aan de betrokken onderwijsinstelling.

De tarieven per leerling worden veralgemeend

Voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2023 gaat het om volgende tarieven die wel geïndexeerd worden,

 •     51 cent per leerling in het kleuteronderwijs

 •     1,89 euro per leerling in het lager onderwijs

 •     2,70 euro per leerling in het secundair onderwijs

 •     2,25 euro per voltijds equivalente student in het

  hoger- en universitair onderwijs

 •     7,6 cent per leerling of student in het deeltijds

  kunstonderwijs

 •     31 cent per cursist in het volwassenenonderwijs

  en het onderwijs ter sociale bevordering

 •     2,25 euro per voltijds equivalente persoon die

  wetenschappelijk onderzoek uitoefent in een

  wetenschappelijke onderzoeksinstelling

Daarnaast is er ook een digitaal platform voorzien, waar de onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen hun verplichtingen tegenover Reprobel zullen kunnen vervullen.

Deze administratieve vereenvoudiging betekent een kostenbesparing voor de onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Reprobel engageert zich om dit platform ten laatste tegen maart 2019 ter beschikking te stellen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
9 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

De ministerraad keurde een ontwerp van KB goed voor de verlenging van de tarieven voor het gebruik van werken, databanken en copy’s bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/ONDERZOEK_NS.jpg">