Veiligheidsschoenen die onvoldoende bescherming bieden uit handel gehaald

Bij een controle van veiligheidsschoenen door de FOD Economie, werden vier producten uit de handel gehaald die onvoldoende bescherming boden.

Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters: “Veiligheidsschoenen zijn een belangrijk beschermingsmiddel voor arbeiders op werven en in fabrieken, maar ook voor particulieren die klussen. We hebben 25 modellen van veiligheidsschoenen onderzocht. We zijn nagegaan of de schoenen voldoen aan de veiligheidsnormen en of ze met alle nodige informatie worden geleverd. Bij 12 artikelen werden technische tekortkomingen vastgesteld. Bij vier ervan waren die tekortkomingen zo ernstig dat we de producten hebben laten uit de rekken halen of terugroepen. Op het vlak van veiligheid nemen we geen risico’s.”

De FOD Economie voert op regelmatige basis onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van uiteenlopende producten en diensten. Via steekproeven of gerichte controles wordt nagegaan of ze aan de wettelijke eisen voldoen. Bij ernstige inbreuken worden producten uit de handel gehaald of teruggeroepen.

In 2016 en 2017 werd een controle uitgevoerd op veiligheidsschoenen. 25 artikelen, bestemd voor zowel privaat als professioneel gebruik, werden onder de loep genomen.

Controle

Er gebeurde zowel een technische als een administratieve controle. Bij de technische controle werd gekeken naar de schok-, plet- en perforatiebestendigheid, antistatische eigenschappen en het chromium VI gehalte. Op administratief vlak werd onder meer nagegaan of de gebruiksaanwijzing volledig is en of de wettelijk vereiste CE-markering aanwezig is.

Bij alle veiligheidsschoenen was een handleiding aanwezig. In twee gevallen waren deze niet in de correcte taal. De handleiding moet informatie bevatten zoals o.a. de verklaring van de pictogrammen en markeringen, de referentie van de gebruikte standaard en de naam en adresgegevens van de fabrikant. Alle gecontroleerde

veiligheidsschoenen hadden een conforme CE-markering. Hiermee geeft de fabrikant aan dat het product voldoet aan de essentiële eisen en veiligheidsvoorschriften opgelegd in de reglementering.

Uit de technische tests bleek dat 12 van de artikelen niet voldeden aan alle normen.

Problemen deden zich voor op volgende vlakken:

  •     Antistatische eigenschappen: 10 niet-

    conform

  •     Schokbestendigheid: 8 niet-conform

  •     Pletbestendigheid: 5 niet-conform

  •     Perforatiebestendigheid: 1 niet-conform

  •     Chromium VI gehalte: geen inbreuken

Vier producten uit handel gehaald

Uiteindelijk vertoonden vijf van de 25 veiligheidsschoenen een middelhoog risico. De fabrikanten hebben hun voorraden niet meer verkocht. Twee modellen werden intussen aangepast en in orde gebracht.

Eén veiligheidsschoen had een hoog risico. Het product vertoonde meerdere “kleinere” technische tekortkomingen en de taal van de handleiding was niet correct. Het product werd door de fabrikant en zijn verdelers uit de handel genomen.

Drie producten faalden op het vlak van schokbestendigheid, pletbestendigheid en antistatische eigenschappen en hun risico werd als ernstigbeoordeeld . Zij werden uit de handel gehaald en teruggeroepen. Via het Europese RAPEX-systeem werden andere lidstaten op de hoogte gebracht van het risico dat het product vertoont.

Kris Peeters: “Veiligheidsschoenen moeten bescherming bieden en we nemen dan ook geen enkel risico. Positief is dat alle fabrikanten constructief hebben meegewerkt aan de controle en hun producten uit de handel hebben gehaald wanneer dat nodig was. We voorzien nieuwe controles om na te gaan of de producenten de nodige aanpassingen hebben gedaan om hun producten in overeenstemming te brengen met de normen.”

Voor persbericht in PDF en producten die risico vertoonden klik hiernaast

Datum
24 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

 

Bron

FOD Economie
Producten met risico

Producten met risico KLIK HIER

Bij een controle van veiligheidsschoenen door de FOD Economie, werden vier producten uit de handel gehaald die onvoldoende bescherming boden.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/VEILIGHEIDSSCHOEN.jpg">