Uitgaan van financiële toestand consument, niet van risico voor kredietgever

- GUIDELINES CONSUMENTENKREDIETEN -

Vice-eersteminister en minister van economie en consumenten Kris Peeters heeft guidelines opgesteld die kredietgevers helpen om een correcte inschatting te maken van de kredietwaardigheid van consumenten. De guidelines zijn erop gericht om overmatige schuldenlast tegen te gaan.

Kris Peeters: “Met deze guidelines voor kredietgevers bouwen we een aantal mechanismes in om te vermijden dat consumenten in een situatie van overmatige schuldenlast belanden. De kredietgever moet in de eerste plaats nagaan wat de impact van een krediet is voor een consument, eerder dan welke de financiële risico’s voor zichzelf zijn. De guidelines voorzien een aantal stappen om de kredietwaardigheid van een consument te beoordelen. Op basis daarvan moet de kredietgever een voorstel doen dat aangepast is aan de situatie van de consument. Als er twijfels bestaan over de kredietwaardigheid van de consument, mag geen krediet worden toegekend.”

Heel wat handelaars bieden hun klanten een consumentenkrediet aan, voor bijvoorbeeld de aankoop van een wasmachine, gsm of laptop. De kredieten laten toe aan wie een beperkt inkomen heeft, om het product in verschillende schijven te betalen. Maar evengoed kunnen ze mensen in de schulden duwen, als er niet voldoende onderzocht wordt of de consument in kwestie het krediet wel zal kunnen dragen.

In oktober 2017 hadden 364.645 consumenten minstens één achterstallige betaling openstaan, goed voor een totaal bedrag van 3 miljard euro. Het goede nieuws is dat de cijfers in dalende lijn zijn. Tegenover oktober 2016 daalde het aantal consumenten met schulden met 1,9 procent en het totaal bedrag van de schulden met 4 procent. Toch blijven nog steeds duizenden mensen kampen met schulden die ze niet kunnen terugbetalen.

Minister Kris Peeters nam al verschillende maatregelen om de schuldenproblematiek een halt toe te roepen. Zo zorgde hij in 2016 voor een verdere verlaging de maximale intrestvoeten. Begin jaren ’90 lag de maximale rente nog op 28,5 procent. Voor aankoop op afbetaling gelden sinds 2016 volgende maximumpercentages.

KREDIETBEDRAG EN MAXIMALE JAARLIJKSE INTREST ZIE TABEL HIERNAAST

Daarnaast zorgde minister Peeters ervoor dat kredietgever en kredietbemiddelaar een vergunning nodig hebben van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Die vergunning is sinds 1 november 2015 vereist

Aansluitend op die eerdere maatregelen, lanceert minister Peeters nu een reeks guidelines die kredietgevers moeten helpen om een correcte inschatting te maken van de kredietwaardigheid van consumenten. Verschillende stakeholders werden betrokken bij de uitwerking ervan. De guidelines voorzien in een grondige beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument, voor een krediet kan worden toegekend. Voor elk krediet moet een

dossier worden aangelegd waarin de informatie waarop de kredietwaardigheid is gebaseerd, wordt bijgehouden. Het is aan de kredietgever om te bewijzen dat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.

Onderzoek naar financiële toestand

Als een consument geïnteresseerd is in een krediet, moet de kredietgever een onderzoek uitvoeren naar de financiële toestand van die consument. De consument moet minstens over volgende elementen bevraagd worden: het doel van het krediet, het inkomen, de personen ten laste en lopende financiële verbintenissen (andere lopende kredieten, huur…). Daarnaast moet de kredietgever ook de Centrale voor kredieten aan particulieren raadplegen, om na te gaan of er lopende kredieten zijn.

Voor bedragen vanaf 500 euro moet een vragenlijst gebruikt worden die door de consument wordt beantwoord en die bewaard wordt zolang het krediet niet integraal is terugbetaald. Bij aankopen op afstand is een schriftelijke vragenlijst soms niet mogelijk en wordt aanvaard dat de kredietgever de conversatie met de consument over het krediet opneemt en bewaart. Door een bewijsstuk bij te houden, worden discussies achteraf vermeden.

Kredietwaardigheid beoordelen

Op basis van het onderzoek moet de kredietgever de kredietwaardigheid van de consument grondig beoordelen. De kredietgever moet daarbij inschatten welke middelen de consument nodig heeft om een menswaardig bestaan te kunnen blijven leiden. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire bedragen die worden toegepast naar gelang de situatie van de consument.

Wanneer de kredietgever redelijkerwijs niet kan aannemen dat de consument in staat zal zijn de verbintenissen na te komen, moet hij het krediet weigeren. Daarbij moet hij rekening houden met signalen die kunnen wijzen op een negatieve kredietwaardigheid, zoals een maximaal gebruik van een kredietopening, laattijdige aflossingen of het aangaan van meerdere kredieten op korte termijn. Wanneer de consument geregistreerd staat bij de Centrale voor een bedrag van meer dan 1.000 euro, moet het krediet geweigerd worden.

Passend advies

De kredietgever moet bepalen welk soort krediet en welk kredietbedrag het best is aangepast aan de situatie van de consument. Als de consument een krediet aanvraagt dat uitsluitend bedoeld is om een bepaald goed of een bepaalde dienst aan te kopen, moet de kredietgever hem het kredietbedrag aanraden dat overeenstemt met de prijs daarvan. De kredietgever mag de consument niet voorstellen het kredietbedrag te verhogen in functie van de maximale last die de consument kan dragen. De FOD Economie heeft de guidelines online geplaatst:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Guideline...

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
30 oktober, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Bron
Kabinet Peeters
TABEL KREDIETBEDRAG & MAXIMALE JAARLIJKSE INTREST

Tabel KLIK HIER

Kris Peeters heeft guidelines opgesteld die kredietgevers helpen om een correcte inschatting te maken van de kredietwaardigheid van consumenten

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/kredietgever_NS.jpg">