TOT 6000 EURO PER JAAR ONBELAST BIJVERDIENEN MET VERENIGINGSWERK, KLUSSEN EN DEELECONOMIE

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters stelt de lijst voor van activiteiten in het verenigingsleven en klussen tegenover andere particulieren waarmee mensen 1.000/maand met een max van 6.000/jaar onbelast kunnen bijverdienen. De maatregel wordt ingevoerd in het kader van de relancewet en gaat in op 1 januari 2018..

Kris Peeters: “Trainers en coaches in sportclubs, gidsen, vormingsmedewerkers en een beperkte lijst van andere vrijwilligers zullen tot 500 euro per maand onbelast kunnen bijverdienen. Met die maatregel willen we het verenigingsleven extra ondersteunen. We geven ruimte om mensen meer te belonen dan tot nog toe mogelijk was.”

Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen die bijdragen betalen (zoals) in hoofdberoep, en gepensioneerden zullen tot 1.000 euro per maand en max 6.000 euro per jaar onbelast kunnen bijverdienen met bepaalde activiteiten in het verenigingsleven, klussen bij particulieren en met de deeleconomie.De activiteiten voor verenigingsleven en klussen zijn vastgelegd in twee lijsten (zie infra). Bij het uitwerken van de lijsten van activiteiten was de bezorgdheid om niet te concurreren met de professionele sector.

De registratie van de activiteiten zal gebeuren via een elektronische applicatie. Als de drempel van de 6 000 euro per jaar wordt overschreden, zullen alle aangegeven bedragen worden beschouwd als beroepsinkomsten.

Deeleconomie

Ook bijverdiensten uit deeleconomie worden opgenomen in de nieuwe maatregel. Tot nog toe bestond daar een regeling die het mogelijk maakte om tot 5.000 euro per jaar bij te verdienen met een belasting van 10 procent op het nettobedrag. Die belasting valt nu weg, terwijl het bedrag wordt opgetrokken tot 6.000 euro per jaar..

Lijsten van activiteiten

   

Verenigingen

 •     Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;

   

 •     Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

   

 •     Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;

   

 •     Coördinator of beheerder van jeugdhuizen;

   

 •     Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector;

   

 •     Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;

   

 •     De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;

   

 •     Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties + bij het transport van en naar de school.

   

 •     Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of –educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst

   

 •     De nachtoppas, te weten het inslapen bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt

   

 •     Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats

   

 •     Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van

sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;

 

 •    Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed

   

 •     Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter

  bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;

   

 •     Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;

   

 •     Ondersteuning bieden in rust- en verzorgingstehuizen aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen

   

 •     Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt

   

 •     Kinderopvang volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt

   

   

Burger naar Burger

 •     kinderopvang thuis (babysit), gezinsondersteunende diensten, buitenschoolse kinderopvang en vakantieopvang, al dan niet georganiseerd in een privé woning;

   

 •     zorg en oppas van zorgbehoevende ouderen;

   

 •     bijlessen, muziek-, teken-, knutsel- of techniekles in de privé woning van de lesgever of in de woning van de opdrachtgever;

   

 •     sportlessen;

   

 •     kleine onderhoudswerkzaamheden aan of rondom de woning;

   

 •     hulp bij administratie en punctuele hulp bij kleine IT-problemen, met uitsluiting van professionele boekhouding;

   

 •     het onderhoud van grafzerken en andere herdenkingsplaatsen;

   

 •     ondersteuning van personen bij occasionele of kleine huishoudelijke taken in de woning van de gebruiker;

   

 •     hulp, ondersteuning en transport van personen: vergezellen van en gezelschap bieden aan de gebruiker en familieleden (naar afspraken, activiteiten of bij hem thuis);

   

 •     opziener van onroerende goederen;

   

 •     zorg, oppas en uitlaten van dieren;

   

In bijlage persbericht in PDF en lijst onbelast bijverdienen klik hiernaast

Datum
23 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

LIJST Onbelast Bijverdienen

LIJST KLIK HIER

Peeters stelt de lijst voor van activiteiten waarmee mensen tot 6000 euro per jaar onbelast kunnen bijverdienen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/bijklussen.jpg">