Thuiswerkalarm bij winterse omstandigheden als KMI code oranje geeft en akkoord tussen werkgever en werknemer

Bij de huidige winterse omstandigheden komen opnieuw vragen over thuiswerkalarm. Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil daarom nogmaals de officiële procedure voor het thuiswerkalarm geven.

Kris Peeters: “Vorig jaar hebben de tests aangetoond, dat een thuiswerkalarm wérkt. Thuiswerk bij winterse omstandigheden is een oplossing die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen. Wat de test met het thuiswerkalarm ook aantoont, is dat het effectief mogelijk is om één van de grootste uitdagingen in ons dichtbevolkte land op te lossen. De wurgende fileproblematiek is geen vaststaand feit dat we moeten aanvaarden.”

Het thuiswerkalarm heeft zijn wettelijke basis in de wet Werkbaar Wendbaar Werk van maart 2017. Die wet maakt het mogelijk dat bedrijven afspraken maken met hun personeel over occasioneel telewerk.

Concreet is het de bedoeling dat wanneer het KMI code oranje of rood bij winterse omstandigheden uitvaardigt, dit het thuiswerkalarm in gang zet. De procedure rond thuiswerkalarm, indien voorzien binnen de onderneming, kan dan ook automatisch opgestart worden. Dit kan gebeuren voor het gehele Belgische grondgebied of voor één of enkele provincies of regio’s.

Via de sociale media- en communicatiekanalen van de overheid zal de boodschap verspreid worden dat het thuiswerkalarm van kracht is. Het KMI verspreidt zelf ook de informatie over de weersomstandigheden via eigen kanalen zoals haar website en de KMI-app

Afspraken tussen werkgevers en werknemers

Cruciaal voor het slagen van het thuiswerkalarm is dat werkgevers en werknemers op voorhand goede afspraken maken. Minister Peeters roept bedrijven daarom op om werk te maken van een specifieke procedure voor occasioneel telewerk en daarin de mogelijkheid op te nemen om occasioneel telewerk toe te staan wanneer het KMI code oranje of rood afkondigt bij winterse omstandigheden. Werkgevers kunnen daarvoor via sociaal overleg het arbeidsreglement aanpassen of een cao sluiten.

Kris Peeters: “Bij het uitwerken van de procedure binnen een bedrijf, zal moeten bekeken worden welke functies kunnen telewerken, en welke niet. Maar ook voor wie niet van op afstand kan werken, is het thuiswerkalarm een goede zaak. Omdat er minder file is, raken zij vlotter op hun bestemming.”

Bedrijven vinden alle informatie over het thuiswerkalarm op de website van de FOD Werkgelegenheid: http://werk.belgie.be/thuiswerkalarm/

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
24 november, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Bij de huidige winterse omstandigheden komen opnieuw vragen over thuiswerkalarm.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/thuiswerkalarm.jpg">