Tewerkstellingsbarometer houdt vinger aan de pols van arbeidsmarkt

In opdracht van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters publiceert de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voortaan elke maand een tewerkstellingsbarometer met cijfers over de werkgelegenheid.

Kris Peeters: “De tewerkstellingsbarometer is een bijzonder nuttig instrument dat aantoont waar het goed gaat en waar extra inspanningen nodig zijn. Tot nu werden gegevens over de werkgelegenheid in ons land slechts met vertraging gepubliceerd. Met de tewerkstellingsbarometer zal iedere maand gecommuniceerd worden hoeveel mensen aan het werk zijn. Er wordt bovendien een opdeling gemaakt per regio en voor groepen als jongeren en ouderen. De cijfers van maart geven alvast aan dat de jobmotor blijft draaien. Op een jaar tijd kwamen er 62.200 werknemers bij, een stijging van 1,6 procent. Het beleid rond jobcreatie blijft dus zijn vruchten afwerpen.”

Tot nog toe waren gegevens over de werkgelegenheid in ons land slechts met vertraging beschikbaar. De RSZ heeft haar systemen nu zodanig aangepast dat ook de werkgelegenheidscijfers maandelijks kunnen worden gecommuniceerd. Er zal daardoor even snel worden gerapporteerd over de werkgelegenheid als over de werkloosheid.

De tewerkstellingsbarometer geeft iedere maand een beknopte stand van zaken van de situatie op de arbeidsmarkt. Ze geeft het totale aantal werknemers dat aan de slag is en de evolutie ten opzichte van het jaar voordien. Daarnaast toont de barometer de evoluties voor een aantal demografische groepen (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) en in de gewesten.

“Met deze nieuwe publicatie willen we nog sneller een betrouwbaar beeld kunnen geven van de situatie op de arbeidsmarkt”, zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. “Zo houden we als het ware de vinger aan pols van de arbeidsmarkt.”

De meest recente versie van de Tewerkstellingsbarometer zal in de toekomst terug te vinden zijn op de homepagina van de RSZ-website (rsz.fgov.be). Van daaruit krijg je ook toegang tot een meer gedetailleerde analyse van de cijfers en de gebruikte methodologie. Op het einde van iedere maand

zal de tewerkstellingsbarometer van de maand voordien verschijnen.

Jobmotor blijft draaien

Uit de eerste cijfers van de tewerkstellingsbarometer blijkt dat de jobmotor blijft draaien. In maart 2018 waren welgeteld 3.989.522 mensen aan het werk die in de databanken van de RSZ geregistreerd werden. Dat zijn er 62.200 meer dan een jaar eerder, of een stijging met 1,6%. Ten opzichte van maart 2015, toen de regering pas begonnen was, zijn het er zelfs meer dan 150.000 meer.

Zelfstandigen zijn niet inbegrepen in het cijfer. In werkelijkheid ligt het aantal werkenden dus nog hoger.

Kris Peeters: “Deze regering heeft heel sterk ingezet op het creëren van nieuwe jobs en slaagt daar ook in. De voorbije 3 jaar werden 166.000 jobs gecreëerd, voornamelijk in de privésector. De tewerkstellingsbarometer geeft aan dat ook het aantal mensen die effectief aan de slag zijn, sterk toeneemt.”

Achtergrond: herkomst van de cijfers

Tot nu toe publiceerde de RSZ alleen gegevens die afkomstig zijn uit de DmfA, de elektronische aangifte waarmee werkgevers ieder kwartaal de lonen en arbeidstijden van hun werknemers meedelen aan de RSZ. De DmfA-cijfers geven een volledig beeld van de arbeidsmarkt, maar er gaan minstens een paar maanden overheen om een stabiele set gegevens te krijgen. De snelste analyse gebaseerd op DmfA volgt drie maanden na het einde van het kwartaal.

Voor de tewerkstellingsbarometer put de RSZ voor het eerst uit een andere gegevensbron: de Dimona-aangifte. Dat is de elektronische melding die plaatsvindt telkens een werknemer in- of uit dienst gaat. Op die manier kunnen we een beeld geven van de situatie één maand eerder. Dimona geeft dus een veel actueler beeld van de toestand op de arbeidsmarkt.

De tewerkstellingsbarometer is sneller, maar wel minder rijk dan de kwartaalgegevens. We weten op basis van Dimona bijvoorbeeld niet hoeveel uren iemand heeft gewerkt of welk statuut hij heeft. Voor zulke meer gedetailleerde analyses blijven we aangewezen op de DmfA-aangifte. Ook de publicatie van die gegevens blijft dus zinvol voor een correct zicht op de arbeidsmarkt.

Voor persbericht in PDF en BAROMETER klik hiernaast

Datum
3 mei, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

BAROMETER KLIK HIER

In opdracht van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters publiceert de RSZ voortaan elke maand een tewerkstellingsbarometer met cijfers over de werkgelegenheid.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/TEWERKSTELLINGSBAROMETER_NS.jpg">