Speelgoed voor jonge kinderen getest op veiligheid

Eind vorig jaar ronde de FOD Economie een controlecampagne af naar speelgoed voor kinderen tot 3 jaar. In het kader van de campagne werden zeven speelgoedjes van de markt gehaald.

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters: “De Economische Inspectie voert op regelmatige basis onderzoek naar de veiligheid speelgoedartikelen. Er wordt nagegaan of ze geen schadelijke chemische stoffen bevatten, of kleine onderdelen die voor verstikkingsgevaar zorgen. Wanneer er een veiligheidsrisico is, worden de artikelen onmiddellijk van de markt gehaald en/of teruggeroepen bij de consument. Recent hebben we een controlecampagne afgerond die specifiek gericht was op speelgoed voor kinderen tot drie jaar. Van de 18 speelgoedjes die werden gecontroleerd in het kader van die campagne, werden er uiteindelijk zeven van de markt gehaald.”

Elk jaar controleert de FOD Economie de veiligheid van tientallen speelgoedartikelen. Bovendien werkt ze nauw samen met controlediensten uit andere Europese lidstaten, waarmee ze resultaten deelt.

Recent rondde de FOD Economie een controlecampagne af die specifiek gericht was op speelgoedartikelen voor kinderen jonger dan 3 jaar. Van de 18 gecontroleerde speelgoedjes, bevatten er zes kleine onderdelen die los konden komen en konden worden ingeslikt door jonge kinderen. De zes speelgoedjes werden van de markt gehaald en teruggeroepen bij de consument.

Een ander speelgoedje bevatte het opschrift “Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar”, hoewel het product duidelijk wel gericht was op kinderen van die leeftijd. Het bevatte echter te kleine onderdelen voor jonge kinderen en werd van de markt gehaald. De volledige lijst van producten die werden teruggeroepen of van de markt gehaald vindt u onderaan dit persbericht.

Via het Europese Rapex-systeem werden ook andere landen op de hoogte gebracht, zodat hun consumentendiensten ook de nodige maatregelen konden nemen.

Administratieve controle

Naast een technische controle werden de producten ook nog onderworpen aan een administratieve controle. 14 producten (waaronder de 7 met technische

tekortkomingen) vertoonden administratieve tekortkomingen. De meest voorkomende inbreuken waren:

 •     de waarschuwing “niet geschikt voor kinderen

  jonger dan 3 jaar” werd bij 12 speelgoedjes onterecht

  aangebracht omdat het speelgoed wél bestemd was

  voor deze jonge doelgroep (bepaald op basis van

  onder meer afmetingen, aantal en grootte van de

  onderdelen, detail)

 •     de EG-verklaring van overeenstemming was niet

  beschikbaar voor één product en de inhoud ervan

  was niet volledig of niet correct bij acht andere

  producten

 •     de technische documentatie was niet beschikbaar

  in één geval en niet volledig in 10 andere gevallen

 

Andere inbreuken waren:

 •     de informatie en instructies, en/of de

  waarschuwingen waren niet in de talen van het

  taalgebied waar het product op de markt werd

  gebracht

 •     de waarschuwing(en) werd(en) niet voorafgegaan

  door het woord “Waarschuwing” of

  “Waarschuwingen”

 •     de CE-markering ontbrak

 •     het adres van de fabrikant was niet vermeld

 

Producten die van de markt werden gehaald zie PDF

Als bijlage het persbericht in PDF

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
5 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Schema

PDF version française

Eind vorig jaar ronde de FOD Economie een controlecampagne af naar speelgoed voor kinderen tot 3 jaar.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/baby-veiligheid_NS.jpg">