Soepele betaalregeling RSZ-bijdragen voor ondernemingen die hinder ondervinden van wegenwerken

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters is tevreden met de soepele betalingstermijnen die de RSZ voorstelt voor ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken.

Kris Peeters: “Wegenwerken zorgen voor heel wat hinder, ook voor handelszaken en ondernemingen. Klanten raken moeilijker ter plaatse en ondernemingen worden vaak geconfronteerd met een tijdelijke omzetdaling. Naar aanleiding van de vertraging van de werken aan de Leien, deed ik het voorstel om een eenvoudigere procedure uit te werken voor ondernemingen om betaalfaciliteiten voor RSZ- of btw-bijdragen te krijgen. Ik ben tevreden met het voorstel dat de RSZ nu doet. Het gaat om een wezenlijke verbetering die toelaat dat gezonde bedrijven kunnen overleven en blijven verder werken.”

Naar aanleiding van een aantal contacten met Antwerpse ondernemers stelde minister Kris Peeters voor om een structurele regeling uit te werken voor betaalfaciliteiten voor RSZ- of btw-bijdragen bij openbare werken. Ondernemers die te maken krijgen met langdurige openbare werken of openbare werken die de voorziene duur overschrijden, hebben immers vaak tijdelijke betalingsproblemen die spontaan eindigen wanneer de werken afgerond zijn. Het gaat over structureel gezonde bedrijven die door deze openbare werken in de problemen komen. Ook Unizo kaartte dit probleem al eerder aan en trok mee aan de kar voor een oplossing.

Om deze ondernemingen de nodige steun te geven om hun overlevingskansen te verbeteren, vroeg minister Peeters in februari aan de RSZ en aan minister van financiën Johan Van Overtveldt of in een soepelere procedure kon worden voorzien. Minister Van Overtveldt liet weten dat hij aan een oplossing werkt wat betreft de BTW.

De RSZ deed intussen een voorstel voor een versoepelde procedure. Ook bevoegd minister Maggie De Block heeft in het verleden al voor een versoepeling gepleit. Vandaag is het mogelijk dat ondernemingen die voor een kwartaal niet tijdig hun RSZ-bijdragen konden betalen, een afbetalingsplan van 12 en in uitzonderlijke gevallen 24 maanden kunnen bekomen en desgevallend ook een kwijtschelding van mogelijke bijdrageopslagen en boetes. Zij dienen hiervoor echter heel wat documenten aan te leveren. De RSZ stelt voor om dit voor ondernemingen die hinder ondervinden te versoepelen. Voor die versoepelde procedure zouden slechts volgende documenten nodig zijn

 •     (1) Een attest van de gemeente om de hinder aan te

  tonen

 •     (2) De exploitatierekening van de onderneming om te

  bewijzen dat het niet om betalingsproblemen van

  structurele aard gaat

 •     (3) Een thesaurieplan dat toelaat om de periode van

  het afbetalingsplan en het maandelijkse bedrag

  vast te stellen

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
23 april, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters is tevreden met de soepele betalingstermijnen die de RSZ voorstelt voor ondernemingen die hinder ondervinden van openbare werken.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/wegenwerken-973x547.jpg">