SINDS WANNEER IS HET ONZE OPDRACHT OM SEXY TE ZIJN? INTERVIEW KNACK

De CD&V-top spreekt: Wouter Beke, Kris Peeters en Hilde Crevits
‘Kibbelkabinetten’: sinds de eedaflegging van de regering-Michel is het politieke woordenboek toch al één begrip rijker. Maar die bijnaam ligt de christendemocraten niet.

Zij willen dat de federale en de Vlaamse regering voluit kiezen voor overleg en dialoog: met de coalitiepartners, maar ook met de vakbonden, de werkgevers en het middenveld. ‘Je bouwt geen samenleving op een slagveld van conflicten.’

In bijlage het artikel in Knack

DOOR WALTER PAULI, FOTO’S FRANKY VERDICKT

Datum
22 april, 2015
Bron
Knack
Artikel

Zie Artikel