PREMIE OUDERSCHAPSVERLOF FORS DE HOOGTE IN VOOR ALLEENSTAANDEN

De premies voor thematische verloven voor alleenstaanden met zorg voor kinderen worden verhoogd. Concreet gaat het om ouderschapsverlof en om palliatief verlof of verlof voor medische bijstand wanneer een kind zwaar ziek is. Het koninklijk besluit wordt binnenkort gepubliceerd. De nieuwe bedragen zullen met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 juni.

Kris Peeters: “Voor élke ouder is het niet evident om het professioneel en het privéleven te combineren, maar voor alleenstaande ouders is die taak extra uitdagend. Het evenwicht vinden tussen de zorg voor hun kinderen en gaan werken, is een permanente opdracht. Wanneer een alleenstaande ouder dan nog eens geconfronteerd wordt met een zwaar ziek kind, is het vinden van dat evenwicht nog moeilijker. Ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand opnemen is

voor de groep van alleenstaande ouders bovendien ook financieel geen evidentie. Daarom heeft de regering samen met de sociale partners besloten om die uitkeringen fors op te trekken. We tillen de bedragen boven de Europese armoedegrens voor alleenstaanden. De drastische verhoging van de premies zal het eenvoudiger maken om de zorg voor hun kind op te nemen wanneer dat nodig is.”

Voor de alleenstaanden met kinderen worden de voltijdse uitkeringen voor alle leeftijden en halftijdse uitkeringen voor wie minder dan 50 jaar is, verhoogd met 38 procent. Wie een uitkering krijgt voor 1/5 van de tijd en jonger is dan 50, krijgt een verhoging van 21 procent. Voor alleenstaande ouders van boven de 50 lagen de premies al hoger.

In bijlage het persbericht

Datum
14 juni, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

De premies voor thematische verloven voor alleenstaanden met zorg voor kinderen worden verhoogd.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/ALLEENSTAANDE_MOEDER_NS.jpg">