Oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit.

België bevindt zich in de Europese kopgroep op vlak van productiviteit. Er zijn maar drie landen waar een gewerkt uur een grotere meerwaarde oplevert dan in België (Ierland, Luxemburg en Noorwegen). België is dus een bijzonder aantrekkelijk land om te investeren.

Kris Peeters: “Op vraag van Europa moet ieder land zijn productiviteit evalueren met als doel het verder te verbeteren. In België, waar zowel de federale staat als de deelstaten bevoegd zijn op dat vlak, hebben we beslist om een Nationale Raad voor Productiviteit op te richten die de verschillende niveaus verenigd. De Raad wordt een onafhankelijke structuur met als doel het analyseren van onze productiviteit en het vinden van oplossingen om ze verder te verhogen.”

Het voorontwerp van wet regelt de opdracht, de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor Productiviteit, die

binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd opgericht. In uitvoering van de aanbeveling van 20 september 2016 van de Raad van de Europese Unie zal de Nationale Raad voor Productiviteit de evolutie van de productiviteit en de beleidsuitdagingen op dat vlak analyseren en de gevolgen van de mogelijke beleidsopties evalueren.

De Nationale Raad voor Productiviteit zal zes leden tellen afkomstig uit de regionale entiteiten en zes vertegenwoordigers van de federale overheid. De samenstelling op federaal niveau is als volgt: twee leden aan geduid door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, twee door het Planbureau en twee door de Nationale Bank. De voorzitter van de raad zal een van de twee leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zijn.

De minister van Economie wordt gemachtigd om het voorontwerp voor te leggen aan het Overlegcomité, met het oog op de vaststelling van de regionale delegaties van de Gewesten. Daarna mag het voorontwerp voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
1 december, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de oprichting van de Nationale Raad voor Productiviteit.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/PRODUCTIVITEIT3.png">