NIEUWE WET VERSTERKT RECHTEN AUTEURS EN ARTIESTEN TEGENOVER AUTEURSRECHTENVERENIGINGEN

Vandaag keurt de Kamer een wet goed die de rechten van auteurs en artiesten tegenover auteursrechtenverenigingen versterkt.

Kris Peeters: “De bescherming van artiesten wordt naar een hoger niveau getild. Artiesten zullen nu maximum 9 maanden moeten wachten op hun inkomsten, tegenover soms 24 maanden in het verleden. De beheersvennootschappen zullen verder meer transparantie moeten bieden over hoe ze met het geld dat ze innen omgaan. Ook voor de gebruikers van muziek en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal is er goed nieuws. Zij zullen dankzij de nieuwe wet sneller een antwoord krijgen van de beheersvennootschappen.”

 

 

De nieuwe wet versterkt de rechten van muzikanten, auteurs, schrijvers en andere rechthebbenden tegenover collectieve beheersvennootschappen. In België zijn er 26 van dergelijke beheersvennootschappen. SABAM is de grootste met een marktaandeel van 46,69 procent. Andere vennootschappen zijn SACD, SEMU, Playright en Reprobel. Het totale bedrag geïnd door die vennootschappen bedroeg in 2014 273,5 miljoen euro.

In bijlage het persbericht

Datum
1 juni, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Vandaag keurt de Kamer een wet goed die de rechten van auteurs en artiesten tegenover auteursrechtenverenigingen versterkt.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/AUTEURSRECHTEN_NS.png">