NIEUWE REGELS VOOR BELEGGINGSPRODUCTEN TEN VOORDELE VAN DE KLANTEN

De ministerraad heeft vandaag de omzetting van de Europese Markets in Financial Instruments Directive II-regels goedgekeurd. De regels versterken de bescherming van consumenten van financiële producten.

Kris Peeters: “Als je als klant aanklopt bij een bank of beleggingsonderneming voor het beheer van je vermogen of om een beleggingsadvies te vragen, moet je erop kunnen vertrouwen dat die onderneming jouw belangen verdedigt. De nieuwe regels maken belangenconflicten die momenteel kunnen voorkomen zo goed als onmogelijk en bieden de klant extra transparantie over hoe een bank of beleggingsonderneming tot haar advies en analyse komt.”

MiFID II voorziet ook in belangrijke wijzigingen op het gebied van de marktstructuur van Europese kapitaalmarkten. Het introduceert een nieuwe subcategorie van multilaterale handelsfaciliteiten, waardoor KMO’s een vlottere toegang krijgen tot kapitaal.

Johan Van Overtveldt: “De MiFID 2-richtlijn bevat onder andere maatregelen die de toegang van de KMO’s tot de financiële markten moeten vergemakkelijken. Een vlotte toegang tot financiering is immers fundamenteel om de groei van KMO’s en startende ondernemingen te verzekeren. Concreet wordt er door de richtlijn een label gecreëerd, de zogenaamde ‘groeimarkt van de KMO’s’, dat toegekend zal kunnen worden aan bepaalde onderhandelingsplatformen van financiële instrumenten. Deze platformen zullen speciaal voorbehouden worden voor KMO’s en zullen hen toelaten fondsen volgens aangepaste modaliteiten te werven”

Het Europese Markets in Financial Instruments Directive II, kortweg MiFID II, bevat een set gedragsregels die van toepassing is op banken en beleggingsondernemingen die het vermogen van klanten beheren, beleggingsadvies verstrekken of orders uitvoeren. De nieuwe regels zijn erop gericht om de bescherming van consumenten van financiële producten verder te versterken.

In bijlage het persbericht

Datum
2 juni, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

De ministerraad heeft vandaag de omzetting van de Europese Markets in Financial Instruments Directive II-regels goedgekeurd.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/starten-met-beleggen.png">