Meer ouders hebben recht op tijdskrediet voor zorg voor een kind met een handicap

De ministerraad heeft vandaag twee KB’s van vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters goedgekeurd. De besluiten zorgen ervoor dat meer ouders recht hebben op tijdskrediet voor de zorg voor een kind met een handicap. Verder zien alleenstaande ouders hun uitkeringen voor onder meer ouderschapsverlof stijgen.

Kris Peeters: “Bij het toekennen van tijdskrediet voor de zorg voor een gehandicapt kind, wordt momenteel enkel rekening gehouden met de lichamelijke en geestelijke beperking van het kind. Voortaan zullen we rekening houden met alle dimensies van de handicap, waarbij we ook kijken naar deelname van het kind aan het dagelijkse leven en naar de belasting voor het gezin. Op basis van cijfers van 2016, gaat het om ruim 1.000 extra kinderen wiens ouders recht hebben op tijdskrediet voor de zorg voor een gehandicapt kind. Verder geven we alleenstaande ouders een duwtje in de rug, door hun uitkeringen voor ouderschapsverlof of andere verloven in functie van hun kind, met 14 procent te verhogen.”

Of een kind een handicap heeft, wordt bepaald aan de hand van een puntenschaal. Tot nog toe werd voor tijdskrediet slechts dat deel van die schaal gebruikt dat rekening houdt met de lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid. Voortaan wordt de schaal breder toegepast en wordt rekening gehouden met alle dimensies van een handicap. Zo is er aandacht voor de dagdagelijkse situatie van het kind. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit of een kind thuisonderwijs krijgt als gevolg van zijn behandeling en met zijn spraakvaardigheid en mobiliteit. Ook naar de impact van de handicap op het gezin wordt gekeken. Het gaat er dan bijvoorbeeld om of een kind elke dag een complexe verzorging nodig heeft of zich zelfstandig kan wassen en kleden.

De uitbreiding is gebaseerd op het advies dat minister Peeters aan de Nationale Arbeidsraad vroeg.

Door rekening te houden met handicap in al zijn dimensies, is er een aanzienlijke toename van het aantal kinderen die onder de regeling voor tijdskrediet voor zorg voor gehandicapt kind vallen (op basis van cijfers uit 2016 zou het kunnen gaan om een stijging van 1.300 naar 2.370 kinderen). Tijdskrediet voor zorg voor een gehandicapt kind, kan opgenomen worden tot het kind 21 jaar is.

Minister Peeters zorgde er eerder al voor dat de ruimere invulling van een handicap toegepast wordt voor adoptieverlof en ouderschapsverlof (in werking sinds 24 december 2018). Dezelfde invulling wordt ook gebruikt in de kinderbijslag. Kris Peeters: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk dezelfde definitie van handicap wordt gehanteerd. Zo maken we het voor de ouders in kwestie niet nodeloos complex.”

De regeling gaat nu voor advies naar de Raad van State en treedt tien dagen na publicatie in het Staatsblad in werking. Van zodra de nieuwe regeling in werking treedt, zullen ouders eventuele nieuwe rechten kunnen zien via de applicatie [email protected].

Hogere uitkering voor alleenstaande ouders

Verder worden de uitkeringen die worden toegekend aan alleenstaande werknemers voor thematische verloven in het kader van de verzorging van hun kinderen met 14 procent verhoogd. Daarvoor wordt een overschot van 4,4 miljoen van de middelen die voorzien waren voor het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018, aangewend.

Daarnaast worden ook de uitkeringen voor deeltijdse thematische verloven opgenomen in functie van kinderen, verhoogd voor alleenstaande ouders van meer dan 50 jaar. Een eerdere verhoging in het IPA was enkel gericht op de groep tot 50 jaar. Die ongelijkheid wordt nu weggewerkt.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
22 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

De ministerraad heeft vandaag twee KB’s goedgekeurd ivm meer ouders recht hebben op tijdskrediet voor de zorg voor een kind met een handicap. 

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/gehandicapt%20kind.jpg">