Maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen hitte

Voor deze week worden hoge temperaturen voorspeld, een flink eind boven de 30 graden. Ook op het werk laten die temperaturen zich voelen. Werkgevers moeten de nodige maatregelen nemen om werknemers die aan deze warmte worden blootgesteld, te beschermen.

Kris Peeters: “De wet “welzijn op het werk” voorziet dat de werkgever vanaf bepaalde temperaturen preventiemaatregelen dient te nemen, maar ik roep vooral op tot gezond verstand. Naast technische maatregelen zoals airco en zonnewering, kan het ook gaan over het voorzien van regelmatige pauzes, zonnecrème en frisdrank tot het werk aanpassen aan de omstandigheden.”

Deze week wordt het tropisch warm. Die temperaturen laten zich ook op de werkvloer voelen. Het is aan werkgevers om de nodige maatregelen te treffen om ongemak als gevolg van de hitte tegen te gaan.

Maatregelen

De wet verplicht de werkgever preventiemaatregelen te nemen bij hoge temperaturen. Het meten van de temperatuur gebeurt met een speciale zogenaamde WBGT- of vochtige globethermometer. Een dergelijke thermometer houdt rekening met andere gegevens dan de warmte, zoals bijvoorbeeld de vochtigheidsgraad. 30° op een vochtige globethermometer komt op een gewone thermometer overeen met een gevoelig hogere temperatuur. Daarnaast is ook de fysieke belasting van belang om te bepalen vanaf welke grens op de WBGT-index de werkgever maatregelen moet treffen.

Het gaat om meer dan 29 op de WBGT-index bij lichte fysieke werkbelasting zoals kantoorwerk, 26 bij halfzware fysieke werkbelasting, 22 bij zware fysieke werkbelasting en 18 bij zeer zware fysieke werkbelasting. Als deze grenzen worden overschreden, moet de werkgever volgende maatregelen treffen:

    * de werknemers tegen rechtstreekse zonnestraling of overmatige hitte beschermen (dat kan met luiken, zonnegordijnen, airco, ventilatie, enz.),

    * de blootstelling beperken (bv. door in de schaduw i.p.v. in de volle zon te werken),

    *de werkroosters en arbeidsorganisatie aanpassen (bv. door vroeger te beginnen of regelmatig te pauzeren),

    *bescherming te verschaffen (bv. door beschermende kledij, zonnebrandcrème, ….),

    * ervoor zorgen dat er voldoende aangepaste dranken worden verstrekt, zoals fris water.

De werkgever moet samen met de arbeidsgeneesheer de risico’s analyseren. Hij moet daarvoor uiteraard niet wachten tot deze grenzen overschreden worden. De werkgever moet dan samen met de arbeidsgeneesheer nagaan welke preventiemaatregelen best kunnen worden genomen. Wanneer werknemers vinden dat er maatregelen moeten getroffen worden, kunnen ook zij terecht bij de arbeidsgeneesheer of bij het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Kris Peeters: “Het spreekt voor zich dat werkgevers niet moeten wachten tot die temperaturen bereikt zijn om maatregelen te treffen. Als een werkgever ziet dat zijn werknemers last hebben van de hitte kan hij aangepaste uurroosters voorzien, meer pauzes, verkoeling bieden met frisdrank en koud water, zorgen voor de nodige beschutting voor wie buiten werkt,… Ik reken op het gezonde verstand van de werkgevers.”

Ozon

Bij aanhoudend warm weer treden er ook dikwijls ook verhoogde ozonconcentraties op. Specifieke bepalingen zijn daarrond niet voorzien in de arbeidsreglementering. Wel is het zo dat blootstelling aan ozon een arbeidsrisico is waartegen preventieve maatregelen moeten worden genomen. Omdat de ozonconcentratie binnenshuis beduidend lager is dan buitenshuis, moeten deze maatregelen zich vooral richten tot werknemers die in open lucht werken.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
24 juni, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française