Loon niet langer enkel volgens diploma in instellingen federale gezondheidszorg

De ministerraad keurde vandaag een nieuw loonmodel goed voor de federale gezondheidszorg. Het model was voorzien in het sociale akkoord dat de sector in oktober 2017 sloot.

Kris Peeters: “De werknemers- en werkgeversorganisaties hebben vorig jaar hun verantwoordelijkheid genomen met het afsluiten voor een nieuw sociaal akkoord voor de federale gezondheidszorg. De regering doet nu het nodige om dat akkoord uit te voeren. Het nieuwe loonmodel IFIC zorgt ervoor dat bij de verloning meer rekening wordt gehouden met de inhoud en de zwaarte van een functie. Belangrijk is dat niemand erop achteruitgaat qua verloning.”

Het nieuwe loonmodel IFIC wordt al 10 jaar lang zeer grondig voorbereid door deskundigen. Zij worden daarin begeleid door de vakbonden en de werkgeversorganisaties van het PC 330 voor de gezondheidszorg. De lange voorbereidingstijd was nodig om alle aspecten van de implementatie van de nieuwe functieclassificatie te bestuderen en uit te werken.

Het IFIC-model geldt voor de private ziekenhuizen. Voor de publieke ziekenhuizen wordt een studiewerkgroep opgestart die zal onderzoeken hoe daar een gelijkaardig loonmodel kan worden uitgebouwd. Andere paritaire comités in de gezondheidszorg kunnen zich bovendien laten inspireren door de afspraken rond IFIC om eigen cao’s af te sluiten.

In het nieuwe model zullen werknemers niet langer verloond worden op basis van hun diploma, maar zal er meer rekening gehouden worden met hun concrete functie-inhoud en de zwaarte van hun job. De invloed van anciënniteit voor de evolutie van het loon vermindert.

Het nieuwe model treedt in werking op 1 mei. Nieuwe werknemers vallen automatisch onder het systeem, bestaande werknemers kunnen kiezen of ze in het systeem stappen.

IFIC zal jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast. Er wordt dan nagegaan of de functies en de inhoud die eraan gekoppeld wordt, nog actueel zijn.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
27 april, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

De ministerraad keurde vandaag een nieuw loonmodel goed voor de federale gezondheidszorg.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/eHealth-NS.jpg">