LASTENVERLAGING VOOR EERSTE AANWERVINGEN IN KLEINE BEDRIJVEN VANAF 2015

De Dag van de Ondernemer is een goed moment om het economisch en maatschappelijk belang van KMO’s te benadrukken, meent Vicepremier Kris Peeters en Minister voor Werk, Economie en Consumentenzaken. De federale regering maakt 7mio euro vrij voor een specifiek KMO-plan dat KMO’s ondersteunt in het aanwerven van hun eerste werknemers.

“Het is onze ambitie om een groeibeleid te voeren dat ons concurrentievermogen versterkt. Een centrale prioriteit is het creëren van jobs, en daarin hebben onze KMO’s een cruciale rol. Vandaar dat we een KMO-plan uitwerken”, aldus Vicepremier Kris Peeters.

In bijlage het persbericht

Datum
21 november, 2014
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER