Kris Peeters zorgt voor forse verbetering van statuut van uitvoerende artiesten

Vice-eersteminister en minister van economie versterkt de rechten van uitvoerende artiesten. Daarnaast wordt een uniek platform opgericht voor de inning van auteursrechten en billijke vergoeding.

Kris Peeters: “Uitvoerende artiesten zoals acteurs zijn afhankelijk van de opdrachten die ze krijgen van bijvoorbeeld tv- of filmproducenten. Ze beschikken vaak niet over een sterke onderhandelingspositie. In het verleden gebeurde het dat acteurs slechts een beperkte vergoeding kregen, voor series of films die een publiek succes werden en veel opbrachten. Door de rechten van uitvoerende artiesten te versterken tegenover producenten, zorgen we dat ze een faire vergoeding krijgen. Daarnaast wordt een uniek platform opgericht voor de inning van auteursrechten en billijke vergoeding. Een handelszaak of jeugdbeweging zal daardoor niet langer bij verschillende beheersvennootschappen aanvragen moeten indienen, maar kan dat via één enkel platform.”

Statuut van uitvoerend kunstenaar wordt versterkt

Het statuut van uitvoerende kunstenaars wordt verbeterd. Daardoor wordt hun onderhandelingspositie tegenover producenten verbeterd.

Artiesten krijgen voortaan steeds een vergoeding proportioneel tot de inkomsten die hun werk genereert:op dit moment moeten producenten in principe al een proportionele vergoeding betalen aan artiesten. In de praktijk bestaan er echter heel wat mogelijkheden voor producenten om aan die verplichting te ontsnappen. Veel acteurs krijgen daardoor slechts een forfaitaire vergoeding. Als hun werk het goed doet, plukken zij daar met andere woorden de vruchten niet van. Het principe van een

proportionele vergoeding wordt nu versterkt door de contractuele uitzondering te verbieden. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan nog een forfaitaire vergoeding worden afgesproken.

Transparantieverplichtingen van producent naar uitvoerend kunstenaar met betrekking tot exploitatie van de werken: op dit moment kan de uitvoerend kunstenaar niet inschatten of het werk waaraan hij heeft meegewerkt succesvol is en (grote) inkomsten genereert. Dat maakt het moeilijk voor hun om correcte vergoedingsonderhandelingen te voeren. Bijgevolg worden producenten verplicht om minimum eenmaal per jaar duidelijke informatie te verschaffen over de wijze van exploitatie van de werken, de inkomsten en de vergoedingen.

Succesformule:wanneer een forfaitaire of proportionele vergoeding met de uitvoerend kunstenaar is afgesproken die niet in verhouding met het (onverwachte) succes en de hoge inkomsten van het werk staat, heeft de uitvoerend kunstenaar het recht om een bijkomende vergoeding te vragen.

Uniek Platform voor vergoeding van muziek

Een Uniek Platform wordt opgericht dat het mogelijk maakt om de billijke vergoeding (voor producenten en uitvoerend kunstenaars) samen te innen met de ‘Sabam’-vergoeding (voor auteurs). Het platform betekent voor alle vergoedingsplichtigen een grote administratieve vereenvoudiging. Artiesten, maar ook werkgeversorganisaties zijn sterk vragende partij voor het platform.

Op korte termijn wordt een overleg georganiseerd tussen de verschillende beheersvennootschappen om de creatie van het Uniek Platform te organiseren.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
26 maart, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Minister van Economie Kris Peeters versterkt de rechten van uitvoerende artiesten.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/FILM-muziek.jpg">