Kris Peeters zet intensieve controles van zonnecentra verder

- Voorzichtig positieve resultaten na extra controles -

Vice-eersteminister en minister van consumenten Kris Peeters kondigde eerder dit jaar nieuwe regels aan voor zonnecentra en extra controles. Uit die controles blijkt dat meer zonnecentra in regel zijn, al blijven de resultaten slecht.

Kris Peeters: “Het totaal aantal controles van zonnecentra steeg dit jaar opnieuw, met meer dan 30 procent tegenover vorig jaar. 29 procent van de gecontroleerde centra was in orde met alle regels, vorig jaar was dan nog maar 6,5 procent. Er is een duidelijke verbetering, al blijven de resultaten ondermaats. We zullen op een intensieve manier blijven controleren. Ik laat niet toe dat zonnecentra willens en wetens met de gezondheid van hun klanten spelen.”

In juni dit jaar kondigde minister Kris Peeters strengere regels aan voor zonnecentra. Een aantal daarvan zijn sinds 1 december 2017 van toepassing:

 •     een verbod om op welke manier dan ook te spreken over voordelen of gunstige effecten van het gebruik van zonnebanken;

 •     een gezondheidswaarschuwing “gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken” die duidelijk en expliciet vermeld moet staan op elke reclame, aan het onthaal en in alle cellen van een zonnecentrum;

Extra controles

Ministers Kris Peeters liet ook het aantal controles opvoeren. In 2017 werden tot nog toe 266 controles uitgevoerd, tegenover 199 in 2016 en slechts 65 in 2015.

De extra controles laten hun effecten blijken bij de zonnecentra. Dit jaar waren 29% van de onderzochte centra volledig in orde met alle uitbatingsvoorwaarden.

In 2016 waren dat slechts 6,5% van de gecontroleerde centra.

De meest voorkomende inbreuken zijn:

 •     zonnebanken met te hoge stralingswaarden

 •     gebrekkige informatie aan nieuwe consumenten

 •     niet of onjuiste bepaling van het huidtype

 •     toelaten minderjarigen of huidtype 1

 •     niet ter beschikking houden van nodige documenten

  voor controlediensten

 •     geen onthaaldocument nieuwe klanten

 •     geen instructies veilig gebruik, blootstellingsschema

 •     geen informatie over risico’s blootstelling aan UV-

  straling

 •     geen mogelijkheid hulp in te roepen bij nood

 •     geen driemaandelijkse controle UV-lampen

 •     geen aanpassing duur en intensiteit van de straling

  aan huidtype consument

 •     geen halvering blootstelling 1ste zonnebeurt

 •     geen dubbele wachttijd na de 1ste zonnebeurt.

Kris Peeters: “Tijdens de controles werden 186 pro justitia’s uitgeschreven. Bij 22 zonnecentra werden zonnebanken verzegeld omdat de stralingswaarden te hoog waren. In 19 gevallen werden zelfs volledige zonnecentra verzegeld. Die centra kunnen terug openen als bij een nieuwe controle blijkt dat ze volledig in regel zijn.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
29 december, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

- Voorzichtig positieve resultaten na extra controles -

 
" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Zonnebank_NS.jpg">