KRIS PEETERS WIL GESPREKKEN MET SOCIALE PARTNERS VERDERZETTEN OVER CONCEPT ‘AUTONOME WERKNEMER’

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters reageert op het pleidooi van Voka voor een derde statuut, tussen dat van werknemer en zelfstandige.

Kris Peeters: “Het is positief dat Voka het debat aangaat, al lijkt een derde statuut me niet nuttig. In het kader van de wet op het werkbaar en wendbaar werk hebben we reeds het concept van de ‘autonome werknemer’ als te onderzoeken piste opgenomen in 2016. Die gesprekken wil ik graag met de sociale partners verderzetten. We kunnen met de sociale partners proefprojecten uitwerken in bepaalde sectoren. Als die goed verlopen kan de ‘autonome werknemer’ als optie worden toegevoegd aan het kader rond wendbaar en werkbaar werk.”

Het concept van ‘autonome werknemer’ werd in het kader van werkbaar werk gelanceerd als een idee waar nog meer overleg voor nodig was. Dit kwam er vooral op vraag van bepaalde sectoren zoals de creatieve sector of IT-sector waar medewerkers met een grote autonomie opdrachten uitvoeren. Die autonomie wordt begrensd door het feit dat er wel een arbeidsverband is waarbij de werkgever instructies geeft, het werk en de geïnvesteerde tijd opvolgt en de werknemer een loon uitbetaalt. Minister Kris Peeters wil het overleg over

‘autonome werknemers’ graag verderzetten met de sociale partners.

Kris Peeters: “Een nieuw statuut ontwikkelen lijkt me niet nuttig. Bij een bezoek in 2016 aan mijn Nederlandse collega Lodewijk Asscher heb ik me uitgebreid geïnformeerd over het statuut van ‘Zelfstandige Zonder Personeel’ (ZZP) dat in Nederland bestaat. ZZP heeft een aantal negatieve bijwerkingen gehad en ik ben er daarom des te meer van overtuigd dat een nieuw statuut niet de oplossing is. Het vergroot de administratieve complexiteit, terwijl we juist heel wat vooruitgang kunnen boeken binnen de bestaande statuten. Ik zie meer in een aanpassing van het huidig werknemersstatuut voor een bepaalde doelgroep. De autonome werknemer blijft dan een werknemer, in een klassieke arbeidsrelatie en met de bijbehorende bescherming, maar met meer autonomie. Bij het invullen van de ‘autonome werknemer’ moeten we streven naar een evenwichtige balans tussen wat werknemers en werkgevers willen op vlak van flexibiliteit, zekerheid en voorspelbaarheid. Het is daarbij uitdrukkelijk niet de bedoeling – en het mag niet de intentie zijn – om de bestaande beschermende systemen van het arbeidsrecht terug te dringen.”

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
20 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters reageert op het pleidooi van Voka voor een derde statuut, tussen dat van werknemer en zelfstandige.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/IT_WERKNEMER.jpg">