Kris Peeters wil fiscale en RSZ-kortingen voor voetballers evalueren

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil de fiscale en RSZ-kortingen die professionele voetballers ontvangen, evalueren.

Kris Peeters: “In het verleden werden voor professionele sporters, kortingen ingevoerd op de fiscale en RSZ-bijdragen. De bedoeling daarvan was om het beroep aantrekkelijker te maken, in een tijd dat er nog niet zo grote bedragen in de sport omgingen. Bovendien hebben de maatregelen budgettaire ruimte gegeven aan clubs om te investeren in hun jeugdopleiding. Ook al houdt het gerechtelijk onderzoek in het voetbal niet onmiddellijk verband met de maatregelen, we moeten zorgen dat de steun die we geven aan de sport, juist gebruikt wordt. De volgende weken zullen we samen met de collega’s bekijken welke maatregelen terzake kunnen genomen worden. We moeten dat op een verstandige manier bekijken, want zeker voor kleine sportclubs zijn de steunmaatregelen van groot belang.”

Sinds 1978 moet professionele sporters slechts een forfaitaire RSZ-bijdrage betalen. De toenmalige regering wou het beroep aantrekkelijker maken, in een tijd dat nog geen grote bedragen omgingen in de sport. In 2007 werd daarnaast een

fiscale korting ingevoerd. Die zorgde ervoor dat Belgische sporters van dezelfde fiscale tarieven konden genieten als buitenlandse sporters die voor Belgische clubs speelden. De maatregelen zorgden bovendien dat sportclubs extra ruimte kregen om te investeren in hun jeugdwerking.

Het forfaitair stelsel van de RSZ bijdragen en het fiscaal stelsel voor de bezoldigingen van sportbeoefenaars heeft met het recent gerechtelijk onderzoek niet dadelijk iets te maken, maar de praktijken vernoemd in de pers vragen een evaluatie van de bestaande stelsels en eventuele aanpassing ervan. Gezien de kostprijs van die steunmaatregelen voor de samenleving, dient het juist gebruik ervan gegarandeerd te worden en kan het niet zijn dat de uitgespaarde bedragen gebruikt worden voor witwastechnieken of andere malafide praktijken.

Minister Kris Peeters wil de fiscale en sociale regeling daarom evalueren met zijn collega’s in de regering. Hij benadrukt dat daarbij het doel van de maatregelen gevrijwaard moet worden: “We moeten de leefbaarheid van de kleine clubs en sporten bevorderen en de jeugdopleiding in onze sportclubs blijven ondersteunen.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
12 oktober, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht - Communique de presse

PDF Persbericht KLIK HIER

PDF VERSION FRANÇAISE

Kris Peeters wil de fiscale en RSZ-kortingen die professionele voetballers ontvangen, evalueren.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/sam-hendriks-voetballer-anp.jpg">