Kris Peeters wil dat werkgevers en werknemers overleggen rond aanpak drugstrafiek in Antwerpse haven

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters wil dat werkgevers en werknemers overleggen rond de aanpak van drugstrafiek in Antwerpse haven. Een systematische screening van alle havenarbeiders schiet volgens minister Peeters haar doel voorbij.

Kris Peeters: “Er zijn uiteraard verdere stappen mogelijk om de veiligheid van de haven te verbeteren en de drugstrafiek aan te pakken. Als bij die maatregelen havenpersoneel in beeld komt, moeten werknemers en werkgevers kunnen overleggen over die aanpak. Een systematische screening van alle havenarbeiders schiet haar doel voorbij. Het is overshooting want je gaat ook mensen screenen die geen risico stellen. Anderzijds zijn er ook niet-havenarbeiders die kunnen gerekruteerd worden in de drugshandel. Enkele dagen geleden had ik een ontmoeting met de Nederlandse minister van werk Wouter Koolmees. Ook in Nederland is er enkel een controle bij aanwerving, zoals dat ook bij ons het geval is.”

Sinds 2004 wordt de veiligheid van havens in Europa geregeld door de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). De regels betreffen de hele veiligheidsinfrastructuur, het opstellen van veiligheidsplannen, het zorgen voor goede identificatie en voor verantwoordelijken voor de veiligheid op schepen en in havens. In het kader van die ISPS-regeling zijn er bovendien veiligheidsverantwoordelijken aangeduid voor de verschillende bedrijfsterreinen en

bedrijven die actief zijn in de haven. Zij moeten een veiligheidsopleiding volgen.

Minister Kris Peeters juicht verdere stappen in de strijd tegen drugshandel in de haven toe. Als bij die maatregelen havenpersoneel in beeld komt, wil hij dat werknemers en werkgevers betrokken worden bij het uitwerken van de maatregelen.

Een algemene screening van alle havenarbeiders vindt minister Peeters schieten in het wilde weg. Het vertrekt niet vanuit een veiligheidsanalyse en het is overshooting, want je gaat ook mensen viseren die geen risico stellen omdat ze nooit met de betrokken trafieken in aanraking kunnen komen. Anderzijds is het ook te beperkt, want er zijn ook werknemers die geen havenarbeiders zijn die wel een rol spelen in trafieken.

Minister Peeters overlegde eerder deze week met zijn Nederlandse evenknie Wouter Koolmees. Die liet weten dat ook in Nederland geen systematische screening van havenarbeiders bestaat. Er is enkel een controle bij aanwerving, zoals dat ook in België het geval is.

Kris Peeters: “Het systematisch gaan screenen van alle havenarbeiders klinkt misschien goed, het is niet doeltreffend en stigmatiseert een hele groep werknemers. We zullen veel meer resultaten boeken door op zoek te gaan naar welke werknemers in de haven juist het risico lopen om gerekruteerd te worden in de drugshandel. De werkgevers en werknemers kunnen dan samen bekijken hoe ze dat risico kunnen aanpakken en hoe ze signalen kunnen opvangen van recrutering.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
21 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters wil dat werkgevers en werknemers overleggen rond de aanpak van drugstrafiek in Antwerpse haven.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/havenarbeiders%202.jpg">