KRIS PEETERS WAARSCHUWT VOOR GEVOLGEN VAN ‘NO-DEAL BREXIT’

Een harde Brexit kan bijzonder grote gevolgen hebben voor ons land, zegt vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters. We moeten daarom blijven werken aan een akkoord met het Verenigd Koninkrijk.

Kris Peeters: “Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geen akkoord bereiken over verdere samenwerking na de Brexit, is de potentiele impact daarvan catastrofaal. De harde cijfers wijzen nog eens op hoe belangrijk het is een akkoord te bereiken. Ondertussen moeten we ons echter evengoed wapenen tegen een worst-case scenario. Als dat scenario zich voordoet kunnen we de gevolgen verlichten als we ons nu goed voorbereiden.”

Als de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk geen akkoord bereiken tegen maart 2019 – het moment dat het VK uit de Unie wil stappen –, kan dat grote gevolgen hebben voor ons land. Groot-Brittannië maakt dan geen deel meer uit van de douane-unie. Douanekosten voor de in- en uitvoer van en naar het Verenigd Koninkrijk zouden naar schatting 2,22 miljard euro bedragen. 42.000 jobs kunnen in dat scenario verloren gaan in België, 526.000 in het Verenigd Koninkrijk en maar liefst 1.200.000 in de hele Europese Unie.

Voor de Haven van Zeebrugge zou een harde Brexit ook zware gevolgen hebben. De trafiek naar het VK bedraagt 45% van de omzet van de haven en is goed voor 5.000 jobs en een economische waarde van 500 miljoen euro. Ieder jaar worden één miljoen nieuwe wagens via Zeebrugge van en naar het Verenigd Koninkrijk getransporteerd.

Ook burgers zullen in dat scenario de gevolgen van de Brexit voelen. Farmaceutische producten bijvoorbeeld vormen momenteel de tweede belangrijkste exportcategorie in onze handel met het Verenigd Koninkrijk. Als er geen akkoord komt over het wederzijds toelaten van elkaars geneesmiddelen, kan dat betekenen dat sommige geneesmiddelen niet meer beschikbaar zijn.

Transitie voorbereiden

Omwille van de sterke handelsrelaties tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk richtte vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters in 2016 een High level Brexit groep op. Die groep, onder leiding van Graaf Paul Buysse, moet de gevolgen van de Brexit voor de Belgische economie inschatten en beleidsaanbevelingen doen om deze zoveel mogelijk proberen beperken.

Het scenario van een harde Brexit moet absoluut vermeden worden. De Europese Raad zal wellicht vaststellen dat er nog geen voldoende vooruitgang is om naar een tweede fase van de onderhandelingen te gaan.

Kris Peeters: “We stellen vast dat de onderhandelingen met Groot-Brittannië moeizaam verlopen. We moeten voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s. Een akkoord en een verdere economische samenwerking hebben natuurlijk absoluut de voorkeur.“

We moeten resoluut volgende maatregelen verder uitvoeren:

  •     Een zeer ver doorgedreven informatisering van de douanediensten die gepaard gaat met een maximale handelsfacilitering zodat een minimum aan administratieve verplichtingen en controles dient uitgevoerd te worden

  •     de versterking van de douanediensten in personeel, infrastructuur en vnl. informaticacapaciteit

  •     de High level Brexit groep zal een meer gedetailleerde studie opstellen samen met de Farmaceutische sector teneinde de gevolgen van een “no-deal” beter in kaart te brengen en beleidsaanbevelingen te formuleren teneinde deze gevolgen voor de patiënt te vermijden of minstens te milderen. Ook de gevolgen van een “no-deal” op de voedingssector, de textielsector en de haven van Zeebrugge zullen verder geanalyseerd worden.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
20 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Een harde Brexit kan bijzonder grote gevolgen hebben voor ons land.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/brexit_NS.jpg">