KRIS PEETERS VERSTERKT CONTROLE OP PRIJSZETTING GENEESMIDDELEN

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters neemt maatregelen om de controle op de prijszetting van geneesmiddelen verder te verbeteren.

Kris Peeters: “Producenten moeten voor elk geneesmiddel een prijsaanvraag indienen, maar in de praktijk bevatten sommige aanvragen onvoldoende informatie over de reële kostenstructuur van de geneesmiddelen. Daarom maak ik het mogelijk dat de administratie de boekhouding en registers van de bedrijven in kwestie opvraagt. Op die manier zijn er meer controle-instrumenten.”

De minister van economie is bevoegd voor het vastleggen van de maximumprijs voor geneesmiddelen, implantaten, grondstoffen voor magistrale bereidingen en hoortoestellen. Producenten moeten voor elk product een prijsaanvraag indienen bij de FOD Economie, die de

aanvraag analyseert. De producenten moeten onder andere een kostprijsstructuur geven met een nauwkeurig becijferde rechtvaardiging van de verschillende kostprijselementen die de gevraagde prijs samenstellen. In de praktijk bevatten de prijsaanvragen echter niet altijd voldoende informatie om de reële kostenstructuur van de geneesmiddelen in te schatten. Minister Peeters maakt het daarom via een ministerieel besluit mogelijk dat de FOD Economie de boekhouding en registers kan opvragen bij de producten. De maatregel gaat in op 1 oktober 2017.

Kris Peeters: “Door ook de boekhouding en registers van de producten te kunnen inkijken zal de administratie meer inzicht hebben in de reële kostenstructuur van het geneesmiddel, wanneer een gebrekkig ingediende prijsaanvraag dit zou vereisen. Het maakt een betere controle op de prijszetting van geneesmiddelen mogelijk.”

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
15 september, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters neemt maatregelen om de controle op de prijszetting van geneesmiddelen verder te verbeteren.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/dure-geneesmiddelen2.jpg">