Kris Peeters stelt Belgisch paviljoen en tuin voor expo’s in Dubai en Beijing voor

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters stelde vandaag het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 in Dubai voor.

Kris Peeters: “De deelname aan een internationale tentoonstelling geeft België de kans om zijn exportproducten en economische kwaliteiten in de kijker te zetten. Het is een uitstalraam voor ons land en voor onze bedrijven. Met unieke ontwerpen voor de tuinbouwtentoonstelling in Beijing en de universele expo in Dubai zal ons land de aandacht trekken van ruim 40 miljoen bezoekers. De structuur rond BelExpo die sinds 2017 bestaat, zorgt ervoor dat onze deelname met de grootst mogelijke transparantie gebeurt.”

De Federale Regering richtte in 2017, in overleg met de Gemeenschappen en Gewesten, het “Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen” op, kortweg BelExpo. De dienst is belast met het ontwerp, de voorbereiding en de organisatie van Belgische of regionale deelnames aan internationale tentoonstellingen.

Het nieuwe Commissariaat-generaal is opgericht als een permanente structuur, onder de vorm van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, onder het gezag van de Minister van Economie. De administratieve, begrotings- en beheerscontrole wordt uitgeoefend door twee regeringscommissarissen en een inspecteur van financiën en de controle op de financiële toestand en de jaarrekeningen is toevertrouwd aan een bedrijfsrevisor. Die structuur moet de transparantie verbeteren.

Momenteel bereid BelExpo de Belgische deelname aan de internationale tuinbouwtentoonstelling Expo 2019 Beijing en de Belgische deelname aan de volgende universele toonstelling Expo 2020 Dubai voor. Op die tentoonstellingen worden respectievelijk 16 en 25 miljoen bezoekers verwacht. Minister Peeters stelde vandaag de ontwerpen van de paviljoenen voor.

Expo 2019 Beijing

Het Belgische project volgt het algemene thema ‘Live Green – Live Better’. Het project moet een

weerspiegeling zijn van typische Belgische horticulturele elementen die een rijke en diverse cultuur aantonen, met bijzondere aandacht voor de geografische verscheidenheid en de diverse Belgische regio’s.

In het ontwerp worden bezoekers door reliëfs en grasvlaktes naar een uit metalen buizen bestaande wolk geleid. Deze wolk, tegelijk een humoristisch element en een knipoog naar het Belgisch surrealisme, beschermt tevens de ruimtes voor ontdekking en Belgische gezelligheid tegen de zomerzon.

Het is een ontwerp van Nicolas Godelet, een Belgische architect actief in Beijing. Binnen de tuin worden pop-up verkooppunten voorzien voor Belgische dranken en hapjes.

Budget: 500.000 euro eigen middelen van BelExpo, aangevuld met commerciële opbrengsten en sponsoring.

Expo 2020 Dubai

Het Belgische paviljoen kadert in het algemene thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’ van de expo. Het gebouw is zo ontworpen dat het meer energie produceert dan verbruikt. Milieubehoud staat centraal in het ontwerp en het gebouw heeft groene gevels.

Er zal gebruik gemaakt worden van Belgische, of van oorsprong Belgische, technieken, toepassingen, producten en materialen, zowel voor de binnenkant als voor de buitenkant van het paviljoen.

Het gebouw bevat een tentoonstellingsparcours, winkels met Belgische souvenirs, ruimtes om onze culinaire specialiteiten te proeven, een business center, maar ook een gastronomische brasserie met terras.

Het gaat om een ontwerp van de groep BEMOB-2020. Deze verenigt de aannemers BESIX en Vanhout, de bureaus ASSAR ARCHITECTS en VINCENT CALLEBAUT ARCHITECTURES en het designbureau Krafthaus.

Budget: overheidsfinanciering van 13,5 miljoen; nu al 4 miljoen euro aanvullende privé-financiering.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
28 februari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Kris Peeters stelde vandaag het Belgisch paviljoen voor Expo 2020 in Dubai voor.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/EXPO%20DUBAI.png">