KRIS PEETERS STELT ACTIEPLAN OP OM SCHULD VAN AUTEURSRECHTENVERENIGINGEN AAN ARTIESTEN WEG TE WERKEN

Beheersvennootschappen die auteursrechten innen moeten in totaal nog bijna 600 miljoen euro verdelen onder hun rechthebbenden. Het bedrag wordt elk jaar groter. Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters stelt een actieplan op om de achterstand weg te werken.

Kris Peeters: “Iedereen die gebruik maakt van artistieke werken zoals muziek, afbeeldingen of teksten, moet daarvoor auteursrechten betalen. Beheersvennootschappen innen die rechten en storten ze door aan de auteurs en artiesten. Die uitbetaling blijkt echter niet vlot te verlopen. Alle auteursrechtenverenigingen samen moeten in totaal nog 600 miljoen euro uitbetalen aan hun rechthebbenden. Op vier jaar tijd nam het bedrag met 129 miljoen euro toe. Dat zijn bijzonder grote bedragen. Auteurs en artiesten lopen ondertussen geld mis waar ze recht op hebben. Ik werk aan een actieplan om de schulden van auteursrechtenverenigingen aan auteurs en artiesten weg te werken. Daarvoor zal ik de beheersvennootschappen en vertegenwoordigers van auteurs en artiesten uitnodigen.”

In 2015 is er voor 275.312.979 euro aan auteursrechten en naburige rechten geïnd. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten. Sabam blijft de grootste beheersvennootschap met 46,7% van inningen (148.689.792 euro).

Opmerkelijk is dat alle beheersvennootschappen samen een bedrag van 596 miljoen euro moeten verdelen dat hierdoor nog niet werd uitbetaald aan de verschillende auteurs en artiesten. Bovendien groeit dit bedrag elk jaar sterk aan. Op vier jaar tijd stegen de achterstallige uitbetalingen met 129 miljoen euro.

Tabel 1: Schulden van beheersvennootschappen aan auteurs en artiesten ZIE HIERNAAST

Kris Peeters: “Er is niet zomaar één oorzaak voor die grote achterstand en ik wil niemand met de vinger wijzen. Er speelt een combinatie van verschillende redenen. Mijn voornaamste zorg is dat auteurs en artiesten op een vlotte manier worden uitbetaald. Dat is vandaag niet het geval.”

Nieuwe wet

Minister Kris Peeters lanceerde in juni nog een hervorming om de rechten van auteurs en artiesten tegenover auteursrechtenverenigingen te versterken. Die hervorming treedt begin volgend jaar in werking. De uitbetalingstermijn wordt ingekort en de maximale beheerkosten worden teruggedrongen.

Momenteel hebben beheersvennootschappen 24 maanden na de inning om deze bedragen onder de rechthebbende artiesten te verdelen. Die termijn wordt teruggebracht naar 9 maanden na het afsluiten van hun boekjaar.

Beheersvennootschappen moeten verder een extra motivatie geven wanneer beheerskosten meer bedragen dan 15 procent van de inningen. Dat betekent een inspanning voor de Belgische beheersvennootschappen. In 2015 bedroegen hun beheerkosten gemiddeld 15,73 procent.

Kris Peeters: “De wetswijziging die ik in juni lanceerde en die begin volgend jaar zal ingaan, is een stap in de goede richting voor auteurs en artiesten. Om ook het achterstallige bedrag van 600 miljoen aan te pakken, heb ik aan de controledienst de opdracht gegeven om na te gaan hoe de uitbetaling aan auteurs en artiesten kan worden verbeterd. Ik zal de beheersvennootschappen en vertegenwoordigers van auteurs en artiesten ook uitnodigen voor overleg. Iedere artiest moet binnen een redelijke termijn de vergoedingen krijgen waar hij recht op heeft.”

Voor persbericht in PDF en tabel zie hiernaast

Datum
12 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Bron
Kabinet Peeters

Tabel KLIK HIER

Beheersvennootschappen die auteursrechten innen moeten in totaal nog bijna 600 miljoen euro verdelen onder hun rechthebbenden.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/COPYRIGHT2_NS.jpg">