Kris Peeters roept sociale partners op om meer aandacht te hebben voor werkbaar werk en combinatie werk-gezin

- 50 JAAR SOCIAAL OVERLEG -

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters roept de sociale partners op om meer aandacht te hebben voor werkbaar werk en de combinatie van werk en gezin. Dat zei minister Peeters op een studienamiddag rond vijftig jaar sociaal overleg.

Kris Peeters: “Sociaal overleg blijft ook in de toekomst de manier bij uitstek om afspraken te maken. We moeten de focus van het overleg zelfs nog verbreden. Het sociaal overleg is vandaag heel sterk gefocust op koopkracht en arbeidsvoorwaarden. Dat zijn belangrijke thema’s, maar er is daarnaast meer aandacht nodig voor zaken als werkbaar werk en de combinatie van werk en gezin. Ook evoluties als digitalisering en globalisering winnen aan belang en moeten een plaats krijgen op de agenda van de sociale partners. Ik vraag dat de sociale partners zich bij het uitwerken van een nieuw interprofessioneel akkoord voor 2019-2020 over al deze thema’s buigen.”

Op een studienamiddag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van sociaal overleg, blikte minister van werk Kris Peeters terug op de verwezenlijkingen van de afgelopen decennia en keek hij naar de uitdagingen die voor de boeg liggen.

De wet op de cao's en de paritaire comités uit 1968 vormt het kader waarbinnen al vijftig jaar sociale akkoorden worden afgesloten. Op basis van de wet werden onderhandelingen gevoerd die leidden tot de invoering van het tijdskrediet, het vastleggen en verhogen van minimumlonen, de ontwikkeling van een procedure voor sociale bemiddeling, en talrijke akkoorden werden gesloten om de koopkracht en de competitiviteit te verhogen.

Kris Peeters: “We hebben de afgelopen decennia heel wat kunnen bereiken dankzij sociaal overleg. Ook deze legislatuur hebben we een aantal belangrijke doorbraken geboekt. Denk maar aan de akkoorden in voor de social profitsector en de hervorming van de wet-Major op de havenarbeid. Sociaal overleg laat toe om akkoorden af te sluiten die breed gedragen worden.”

Focus verbreden

Minister Peeters vraagt aan de sociale partners om de focus van het sociale overleg te verbreden: “Het sociaal overleg moet een aantal thema’s opzoeken waar het vandaag minder mee vertrouwd is. Werknemers verwachten antwoorden op hoe ze hun werk werkbaar kunnen houden, hoe welzijn op het werk vorm kan krijgen, hoe arbeid en gezin gecombineerd kunnen worden.”

Dat die thema’s belangrijk zijn, blijkt nogmaals uit recent onderzoek van de Europese Commissie. Een derde van de Belgische werknemers zegt dat zijn werkgever geen flexibele vormen van werk toelaat. 38 procent is er bovendien van overtuigd dat gebruik maken van flexibele werkschema’s een negatieve impact heeft op hun carrière. Vaders aarzelen tot slot nog steeds meer dan moeders om ouderschapsverlof op te nemen.

Ook evoluties als digitalisering en globalisering zullen nadrukkelijker op de agenda van de sociale partners komen, zegt minister Peeters. “Het gaat erom dat bedrijven en sectoren zich op tijd beginnen voorbereiden op die evoluties. Digitalisering hoeft geen bedreiging te zijn voor de werkgelegenheid als voldoende wordt ingezet in opleiding en herscholing. En ook rond globalisering, moeten de sociale partners de vingers aan de pols houden. In sectoren zoals e-commerce en de luchtvaart, worden we geconfronteerd met bedrijven die de grenzen van de sociale wetgeving aftasten. Niet alleen overheden, maar ook sociale partners, moeten hun internationale samenwerking versterken.”

Minister Peeters roept de sociale partners ook om op te blijven investeren in hun vertegenwoordigers in de paritaire comités. “Om al die uitdagingen de baas te kunnen, hebben we sociale vertegenwoordigers met de nodige kennis en expertise. De kwaliteit van de cao’s die worden onderhandeld hangt daarvan af.”

Over dat sociaal overleg ook in de toekomst het middel blijft om afspraken te maken rond werk, bestaat volgens minister Peeters geen twijfel: “De uitdagingen van morgen zijn dan wel anders die dan van vandaag of van de afgelopen vijftig jaar, het sociaal overleg blijft dé manier om ze op te lossen.”

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
13 november, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

 Kris Peeters roept de sociale partners op om meer aandacht te hebben voor werkbaar werk en de combinatie van werk en gezin.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/SOCIAAL_OVERLEGkopie.jpg">