Kris Peeters nodigt sociale partners uit om strategie uit te werken voor de digitalisering van de economie

Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters zal de sociale partners uitnodigen om werk te maken van een gezamenlijke strategie om de digitalisering van de economie om te zetten in nieuwe jobs en welvaart. De focus moet daarbij liggen op preventieve vorming van werknemers en opleidingen voor mensen die hun job verliezen ten gevolge van de digitalisering.

Minister Peeters: “Bedrijven en KMO’s die willen investeren in de digitale economie moeten in de eerste plaats investeren in hun werknemers. Ze moeten ervoor zorgen dat hun mensen de juiste vaardigheden hebben opdat het bedrijf kansen voor productiviteits- en economische groei kan grijpen. De Wet Werkbaar Wendbaar Werk voorziet daarom een groeipad om op termijn de doelstelling van 5 vormingsdagen per voltijds equivalent per jaar te bereiken. Maar de kwaliteit moet de kwantiteit volgen. Ik wil daarom de sociale partners rond de tafel brengen om afspraken te maken over de digitale vorming van werknemers en over manieren waarop we mensen kunnen begeleiden naar een nieuwe, toekomstgerichte job wanneer zij hun job verliezen ten gevolge van de digitalisering.”

In 2016 bracht de Hoge Raad voor Werkgelegenheid een rapport uit over de digitalisering en de impact op de werkgelegenheid. Daaruit bleek dat het vooral middengekwalificeerde functies zijn die het meest kans maken om te verdwijnen ten gevolge van de digitalisering. 69% van dat soort functies heeft een grote kans op volledige digitalisering ten opzichte van 30% van de laaggekwalificeerde functies en 13% van de hooggekwalificeerde functies.

Het is belangrijk dat die functies verder in kaart worden gebracht én dat er wordt bekeken welke nieuwe vaardigheden nodig zijn om mensen die in dat soort functies werken om te vormen.

Vice-eersteminister Kris Peeters roept de sociale partners dan ook op om daar werk van te maken. Minister Peeters vraagt dat hierbij ook specifiek wordt gekeken naar de uitdagingen voor KMO’s. De sociale partners hebben zich in het kader van het Interprofessioneel Akkoord 2017-2018 immers geëngageerd om dergelijke aanbevelingen te doen. Een eerste analyserapport verscheen in oktober, maar de aanbevelingen laten vooralsnog op zich wachten.

Tegelijk kunnen er ook vanuit de verschillende overheden extra inspanningen gebeuren. Volgens het rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid heeft in België 60% van de mensen digitale basisvaardigheden ten opzichte van 72% in Nederland en 66% in Duitsland. Via onderwijs en arbeidsbemiddeling moet de inhaalrace ingezet worden.

Tot slot wil minister Peeters samen met de sociale partners bekijken welke rol de platform- en deeleconomie in dit verhaal kunnen spelen. Bij dit type activiteiten is er doorgaans sprake van een grotere autonomie dan in een klassiek werkgever-werknemer verhaal. Minister Peeters onderhandelt op Europees vlak over de herziening van de Written Statement Richtlijn, die als doel heeft om alle werknemers transparantie te geven over hun arbeidsduur en -voorwaarden. Hierin moeten ook werkenden in de digitale economie gevat zijn. Ook zij hebben recht op transparantie en rechtszekerheid over hun arbeidsvoorwaarden.

Minister Peeters:“De digitale economie is een trein die we niet mogen missen. Ik roep daarom de sociale partners en alle andere betrokkenen op om mee op die trein te springen. We moeten er alles aan doen om van de digitalisering een positief verhaal te maken voor de werkgelegenheid en welvaart in ons land.”

Voor persbericht in PDF zie hiernaast

Datum
29 januari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters zal de sociale partners uitnodigen om werk te maken van een gezamenlijke strategie van de digitalisering van de economie.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/h%C3%A5nd-digitalisering-1095x437.jpg">