Kris Peeters naar Mexico voor OESO-conferentie over kmo’s en voor bilateraal bezoek

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters is woensdag tot en met vrijdag in Mexico voor een OESO-conferentie rond kmo’s en voor bilaterale ontmoetingen met ministers en bedrijfsleiders.

Kris Peeters: “België is bij uitstek een kmo-land en ons land kan dan ook niet ontbreken op een OESO-conferentie rond kmo’s. Het is belangrijk dat kmo’s even vlot als multinationals kunnen deelnemen aan de wereldhandel. We zullen gezamenlijke engagementen nemen om een gelijk speelveld te garanderen. Daarnaast heb ik verschillende bilaterale ontmoetingen met ministers en bedrijfsleiders. Mexico is een belangrijke groeimarkt en de tweede grootste economie van Latijns-Amerika. Het handelsakkoord dat de Europese Unie en Mexico onderhandelen kan de economische banden tussen onze landen nog versterken.”

Het is al de derde keer dat de OESO een ministeriële conferentie rond kmo’s organiseert. De focus ligt deze keer op de deelname van kmo’s aan de wereldhandel en het gelijke speelveld dat daarvoor nodig is. Minister Kris Peeters neemt deel aan de plenaire sessies en spreekt op een stakeholder event dat aan de conferentie vooraf gaat. De conferentie is een gelegenheid om best practices uit te wisselen rond een kmo-vriendelijk beleid. Minister Peeters zal ook een bilateraal onderhoud hebben met José Ángel Gurría, secretaris-generaal van de OESO.

Daarnaast heeft minister Kris Peeters een aantal bilaterale ontmoetingen met ministers en bedrijfsleiders. Het is van 2009 geleden dat een Belgische Minister een werkbezoek bracht aan de tweede grootste economie van Latijns Amerika. Mexico is voor onze bedrijven een belangrijke potentiële groeimarkt. De Belgisch-Mexicaanse handel had in 2016 een waarde van 4,4 miljard euro. De Europese Unie en Mexico zijn momenteel in de laatste fase van de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. Dat akkoord zal de handel tussen België en Mexico verder versterken.

Er zijn ontmoetingen gepland met de Mexicaanse minister van economie, buitenlandse zaken en landbouw en met de gouverneur van de nationale bank. Verder zijn er contacten ter ondersteuning van Belgische export naar Mexico en Mexicaanse investeringen in België, in samenspraak met de vertegenwoordigers van de Gewesten. Zo is er een onderhoud gepland met de CEO van de enorme staatsoliemaatschappij Pemex, vergezeld van Belgische bedrijven als Barco, Deme en De Nul. Daarnaast is een gesprek gepland met de CEO van IBN Industrias Militares die 1,6 miljoen EUR investeren in een spin-off van de KULeuven voor de ontwikkeling van een app die het stressniveau van soldaten meet. Ten slotte zal minister Kris Peeters een vestiging van de Belgische keten Le Pain Quotidien in Mexico City openen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Datum
20 februari, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters is woensdag tot en met vrijdag in Mexico voor een OESO-conferentie.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Getting-to-Mexico-NS.jpg">