KRIS PEETERS MAAKT COMBINATIE WERK-GEZIN BETER HAALBAAR VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS MET LAAG INKOMEN

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters zorgt dat alleenstaande ouders met een laag inkomen recht hebben op een extra belastingvrije som en op een hogere belastingvermindering voor kinderopvang.

Kris Peeters: “Voor élke ouder is het niet evident om het professioneel en het privéleven te combineren, maar voor alleenstaande ouders is dat extra uitdagend. De kosten die een kind met zich meebrengt wegen in verhouding zwaarder door. Om het voor alleenstaande ouders met een laag inkomen beter haalbaar te maken om werk en gezin te combineren, geven we hen recht op een extra belastingvrije som en verhogen we de belastingvermindering voor kinderopvang.”

In het Zomerakkoord werden onder impuls van minister Kris Peeters verschillende maatregelen afgesproken om de zwaksten in de samenleving te versterken. Een van de maatregelen heeft tot doel om de combinatie van

werk en gezin beter haalbaar te maken voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. Concreet wordt een extra belastingvrije som ingevoerd voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. Die varieert afhankelijk van het aantal kinderen. Alleenstaande ouders met één kind kunnen tot 465 euro extra overhouden per jaar, voor wie twee kinderen heeft kan het bedrag oplopen tot 620 euro. Verder wordt de belastingvermindering voor kinderopvang verhoogd van 45 procent naar 65 procent.

De maatregelen zijn gericht op alleenstaande ouders met een inkomen uit beroepsactiviteiten van tussen de 3.200 en 18.000 euro.

Kris Peeters: “Het is die kwetsbare groep die we willen ondersteunen. We maken het voor hen lonender om te gaan werken en maken de combinatie van dat werk met een gezin beter haalbaar.”

Als bijlage het persbericht in PDF

Datum
27 oktober, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Kris Peeters zorgt dat alleenstaande ouders met een laag inkomen recht hebben op een extra belastingvrije som en op een hogere belastingvermindering voor kinderopvang.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/KINDEROPVANG.jpg">