Kris Peeters lanceert campagne ‘stop racisme’

Op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, lanceert vice-eersteminister en minister van gelijke kansen Kris Peeters een campagne tegen racisme.

Kris Peeters: “Met de campagne ‘stop racisme’ willen we nogmaals aantonen dat racisme nergens toe leidt. Racisme kwetst mensen en houdt talent tegen in onze samenleving. Het is niet relatief. Met de campagne willen we wijzen op hoe zinloos racisme is, en geven we aan slachtoffers van racisme aan waar ze terecht kunnen. Belangrijk is dat we naast de campagne ook een aantal stappen vooruit hebben gezet de laatste jaren, zoals het invoeren van mystery calls op de arbeidsmarkt en het heropstarten van de waakzaamheidscel tegen antisemitisme. De strijd tegen racisme moet je voeren in woorden én in daden. Daarom moeten de volgende regeringen ook werk maken van een interfederaal actieplan tegen racisme.”

21 maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie van de Verenigde Naties. Minister Peeters grijpt de dag aan om een campagne te lanceren tegen racisme, want racisme is nog altijd sterk aanwezig in onze samenleving . Het aantal meldingen over racisme dat Unia ontvangt, stijgt nog steeds. In 2018 opende Unia 866 dossiers, 11 procent meer dossiers dan het jaar daarvoor. Op vijf jaar tijd gaat het zelfs om een stijging van 55 procent.

Racisme manifesteert zich op verschillende plaatsen: in berichten op het internet (25 procent van de meldingen bij Unia), op het werk (19 procent), bij de aankoop van goederen of diensten (24 procent) zoals het huren van een woning, in de samenleving (11 procent), bij politie en justitie (6 procent) en in het onderwijs (8 procent).

De campagne ‘stop racisme’ loopt de volgende maand via sociale media en op de beeldschermen van de NMBS. In een aantal campagnefilmpjes wordt duidelijk gemaakt dat racisme nergens toe dient. De campagne werd uitgewerkt in samenwerking met Unia, de Cel gelijke kansen en de kanselarij. Website: www.stopracisme.be

Kris Peeters: “We zien nog altijd veel racisme op sociale media, denk bijvoorbeeld maar aan wansmakelijke

commentaren die de aanslagen in Nieuw-Zeeland goedpraten. Het is daarom belangrijk om ook via sociale media duidelijk te maken dat racisme niet aanvaardbaar is.”

Naast de campagne wordt een projectoproep gelanceerd om projecten te ondersteunen die de strijd aangaan tegen racisme.

Minister Peeters sprak tijdens de voorstelling van de campagne, zijn steun uit voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Onder meer Unia en een coalitie van middenveldorganisaties pleiten daarvoor.

Woorden én daden

De campagne volgt op een aantal maatregelen die minister Peeters nam tegen racisme.

Sinds 1 april 2018, bieden mystery calls bieden een extra instrument in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ze geven sociale inspecteurs de mogelijkheid om onderzoek te voeren naar discriminatie, zonder dat ze hun identiteit bekend moeten maken. Daarvoor is in de wet een uitzondering voorzien op de normale legitimatieplicht. Mystery calls kunnen in laatste instantie worden gebruikt, indien er een vermoeden van discriminatie bestaat en als andere onderzoeksmethodes ontoereikend blijken.

Samen met collega’s Koen Geens en Pieter De Crem, blies minister Peeters de waakzaamheidscel tegen antisemitisme nieuw leven in. Met de heropstart willen ze zorgen voor een intense samenwerking tussen de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, de regering en andere betrokken actoren in de strijd tegen het antisemitisme.

Met een wettelijk kader voor positieve actie, gaf minister Peeters de mogelijkheid aan bedrijven om mensen met bijvoorbeeld een handicap, ouderen, vrouwen of mensen met een migratieachtergrond een duwtje in de rug te geven. Denk bijvoorbeeld aan stages of opleidingen die gericht worden op bepaalde doelgroepen. Positieve actie kan gebruikt worden om ongelijkheden die bestaan binnen een bedrijf, weg te werken.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
21 maart, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqué de Presse

PDF version française

Op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, lanceert Kris Peeters een campagne tegen racisme.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/samen-tegen-racisme_NS.jpg">