Kris Peeters, Johan Van Overtveldt en Denis Ducarme voeren carry back-systeem in voor landbouwbedrijven

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters, minister van financiën Johan Van Overtveldt en minister van landbouw Denis Ducarme voeren een carry back-systeem in voor landbouwbedrijven. Het systeem geeft landbouwers de mogelijkheid om fiscale verliezen te verrekenen met winsten van vorige jaren.

Kris Peeters: “Land- en tuinbouwers zijn ondernemers in het kwadraat die werken in zeer onvoorspelbare omstandigheden. Zowel het weer als de landbouwprijzen schommelen sterk van jaar tot jaar. Met het carry back-systeem bezorgen we landbouwers fiscale stabiliteit. We geven hen ademruimte om te blijven ondernemen. Ook de landbouwers die deze zomer geleden hebben onder de abnormale droogte, kunnen gebruik maken van het systeem om fiscale verliezen te compenseren.”

Johan Van Overtveldt: “Door verliezen fiscaal onmiddellijk te laten verrekenen met winsten uit het verleden in plaats van met toekomstige winsten, krijgen landbouwers die klimatologische schade lijden, financieel de nodige ademruimte om er terug bovenop te geraken.”

Denis Ducarme: “Dit instrument is een belangrijke hefboom voor de landbouwers wanneer zij geconfronteerd worden met uitzonderlijke weersomstandigheden. Het zal hen toelaten hun eventuele verliezen door te berekenen naar hun vroegere winsten. Het is een bijkomende steun voor hen, ook al weten we dat het een zeer hard beroep blijft.”

De ministerraad keurde vandaag het carry back-systeem voor land- en tuinbouwbedrijven goed. Het systeem geeft de mogelijkheid om het fiscaal verlies bij het afsluiten van een boekjaar te verrekenen met de winst van de drie boekjaren die aan het verliesgevende jaar zijn voorafgegaan. Die verrekening kan gebeuren op zowel de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen) als op de personenbelasting (voor zelfstandigen). Het carry back-systeem voor de landbouw kan bovendien samen gebruikt worden met het voor alle sectoren bestaande carry forward-systeem.

Het systeem moet landbouwers beschermen tegen de gevolgen van slecht weer of lage prijzen. Prijsschommelingen van land- en tuinbouwproducten van meer dan 25% eerder de regel dan de uitzondering. Dit betekent ook dat verlies en winst soms dicht bij elkaar liggen.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
5 oktober, 2018
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

PDF VERSION FRANÇAISE

Kris Peeters,  Johan Van Overtveldt en Denis Ducarme voeren een carry back-systeem in voor landbouwbedrijven.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/Afbeelding1%281%29.png">