Kris Peeters geeft groen licht voor aanpassing indexkorf

Vice-eersteminister en minister van economie Kris Peeters heeft het akkoord van de sociale partnerts bekrachtigd over aanpassingen aan de berekening van de index van de consumptieprijzen.

Kris Peeters: “Met de index zorgen we ervoor dat lonen en uitkeringen welvaartsvast blijven. Om te zorgen dat de index de werkelijke levenskost volgt, passen we de producten en diensten in de indexkorf elk jaar aan. Ook dit jaar zijn er een aantal nieuwe producten, zoals tweedehandswagens en kookboeken. Daarnaast maken we ook werk van een steeds nauwkeurigere meting van de prijzen. Door gebruik te maken van kassagegevens van supermarkten en door prijzen uit webshops te scannen, krijgen we een zeer nauwkeurig beeld.”

De index ligt aan de basis van loonsverhogingen en de verhoging van uitkeringen. Elk jaar in januari wordt de korf met producten en diensten waarop de index gebaseerd is aangepast. Nieuwe producten of diensten worden toegevoegd, of het gewicht of de meting van producten of diensten wordt aangepast.

De Indexcommissie, bestaande uit sociale partners en academici, stelt elk jaar aanpassingen voor. Minister Peeters keurt het unanieme advies van de commissie met aanpassingen voor 2019 nu goed. De belangrijkste aanpassingen worden hieronder opgelijst.

Nieuwe producten

Negen nieuwe producten of diensten worden toegevoegd aan de indexkorf.

 •     Huur van studentenkamer>

 •     Uurtarief van dakwerker

 •     Vervangen van deurslot

 •     Thermische kompressen (cold/hot packs)

 •     Tweedehandswagens

 •     Kookboeken

 •    Consultatie van diëtist

 •     Tatoeage

 •     Kinderwagen (buggy)

 

Voor de toevoeging van een product bestaan verschillende redenen:

 •     Uitbreiding van een productgroep waarbinnen

  nog maar een beperkt aantal producten wordt

  gemeten

 •     Veranderd aankoopgedrag van de consument

 •    Producten met een significant gewicht die tot nu

  toe niet gevolgd werden

Nauwkeuriger meten

Voor een aantal producten of diensten wordt de meetmethode verfijnd, zodat prijzen nauwkeuriger kunnen worden gemeten.

Vliegtuigtickets: tot nog toe werd bij het meten van de prijzen van vliegtuigtickets uitgegaan van een boeking vier maanden op voorhand.

Omdat steeds vaker kort voor vertrek wordt geboekt, worden ook boekingen 2 maanden voor vertrek en twee weken voor vertrek toegevoegd.

Vakantiedorpennauwkeuriger opgenomen in de indexkorf. De korf van vakantiedorpen wordt sterk uitgebreid en er wordt gebruik gemaakt van toerismestatistieken. Gezien de prijzen binnen de vakantiedorpen sterk verschillen tussen de woningtypes, geeft dit een correctere prijsevolutie.

Ook de kost van bankdienstenwordt nauwkeuriger gemeten. Tot nog toe werd voornamelijk gekeken naar de kost van zichtrekeningen bij vijf grootbanken. Voortaan wordt rekening gehouden met vier gebruikersprofielen:

 •     een elektronisch profiel met kredietkaart

 •    een elektronisch profiel zonder kredietkaart

 •     een traditioneel profiel met kredietkaart

 •     een traditioneel profiel zonder kredietkaart

Het aantal klanten per gebruikersprofiel wordt aangeleverd door de banksector, in combinatie met de tarieflijsten. De acht grootste banken zijn in de berekening opgenomen.

‘Big data’

Voor het nagaan van de prijzen van de producten uit de indexkorf, wordt steeds meer gebruik gemaakt van ‘big data’. Daardoor wordt het mogelijk om op veel grotere schaal en met een grotere regelmaat, prijzen te meten. De nieuwe werkwijze leidt tot een indexcijfer dat nauwer aansluit bij het werkelijke consumptiegedrag.

Ten eerste wordt gebruik gemaakt van scannerdata. Het gaat om kassascangegevens van de grootste supermarkten. Sinds 2014 wordt dat gradueel geïntroduceerd in de index. De scangegevens worden aangevuld met prijsopnames in winkels (voorbeeld: bakker, slager, …). Het gewichtsaandeel van de korf, dat gevolgd wordt met scannerdata, zal 22,5% bedragen in 2019.

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van webscraping. Dat is een techniek om automatisch gegevens van webpagina’s af te halen (‘scrapen’). Gezien het groeiende belang van webwinkels en de online verkoop van ‘klassieke winkels’, is het noodzakelijk om ook deze gegevens mee in rekening te brengen. Webscraping wordt in 2019 aanzienlijk uitgebreid en zal voortaan ook gebruikt worden voor het registreren van prijzen van schoeisel, weekends aan zee en in de Ardennen, hotelkamers, huur van een studentenkamer en voor tweedehandswagens. Door die uitbreiding zal in 2019 het gewichtsaandeel van gevolgde productgroepen via webscraping 4,1% bedragen.

Relatieve gewicht van producten

Het relatieve gewicht van producten en diensten binnen de indexkorf wordt elk jaar aangepast, omdat ook consumptiepatronen evolueren. De nieuwe gewichten zijn gebaseerd op het huishoudbudgetonderzoek van 2016. Dat is het meest recente onderzoek, waarvan de resultaten in september 2017 werden gepubliceerd. Deze gewichten werden geactualiseerd naar 2018. Bovendien werden nieuwe producten en diensten in het schema geïntegreerd.

Voor persbericht in PDF klik hiernaast

Pour version française voir PDF ci-joint

Datum
14 januari, 2019
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

PDF Persbericht KLIK HIER

Communiqé de Presse

PDF version française

Kris Peeters heeft het akkoord van de sociale partnerts bekrachtigd over aanpassingen aan de berekening van de index van de consumptieprijzen.

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/KORF_NS.jpg">