KRIS PEETERS FELICITEERT LUC CORTEBEECK MET ZIJN VERKIEZING TOT NIEUWE VOORZITTER INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE

Luc Cortebeeck werd vandaag verkozen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Regeringen, werkgevers en werknemers steunden zijn kandidatuur.

Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters: “Het is uitzonderlijk dat een vertegenwoordiger van het middenveld het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie waarneemt. Normaal gezien is dat altijd een vertegenwoordiger van een regering. Het is dankzij zijn bijzondere verdienste en door de waardering die zowel bij regeringen als vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers bestaat voor Luc Cortebeek, dat hij deze positie mag bekleden. Ik ken Luc Cortebeek al jaren als een bijzonder gedreven man en een groot voorvechter van sociale dialoog.

Tijdens mijn periode bij Unizo heb ik regelmatig met hem samengewerkt. Cortebeek is de geknipte man voor deze internationale topfunctie.

De Internationale Arbeidsorganisatie is een orgaan van de Verenigde Naties dat wereldwijd standaarden uitzet op vlak van werk. De organisatie heeft een unieke structuur waarin vertegenwoordigers van overheden, werkgevers en werknemers van 187 landen zetelen. Het is in die zin het hoogste niveau van sociaal overleg dat in de wereld bestaat.

De Raad van Bestuur waar Luc Cortebeeck nu voorzitter van wordt, beslist over de strategie, het beleid en de agenda van de ILO, en waakt over het budget. Cortebeeck is vertrouwd met het internationale sociale overleg. Sinds 2000 is Cortebeeck actief binnen de ILO. Van 2000 tot 2011 was hij werknemersvoorzitter van de commissie die normen controleert, de afgelopen 6 jaar was hij vicevoorzitter namens de werknemers in de Raad van Bestuur.

In bijlage het persbericht

Datum
17 juni, 2017
Bron
Kabinet Peeters
Persbericht

Persbericht KLIK HIER

Luc Cortebeeck werd vandaag verkozen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)

" data-share-imageurl="http://www.krispeeters.be/sites/default/files/cortbeeck2_NS.jpg">